Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Dąbrówno
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Informacje różne

Szczegóły informacji

Informacja Wójta Gminy Dąbrówno w sprawie potwierdzania zawartych umów dzierżaw związanych z emeryturą lub rentą rolniczą.

Informacja ogłoszona dnia 2020-10-15 10:18:41 przez Paweł Gardecki

Akapit nr 1 - brak tytułu

INFORMACJA
Wójt Gminy Dąbrówno informuje, że od dnia 31 lipca 2020 r. weszły w życie przepisy nakładające na wójtów, (burmistrzów, prezydentów miast) nowe obowiązki polegające na potwierdzaniu zawartych umów dzierżawy w trybie przepisów ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (tj. Dz.U.2020, poz.174).
Działając na mocy art. 28 ust. 4 i art. 38 pkt 1 tej ustawy Wójt Gminy Dąbrówno właściwy ze względu na miejsce położenia przedmiotu dzierżawy, będzie potwierdzał zawarte co najmniej na 10 lat umowy dzierżawy gruntów, osobie niebędącej:
a) małżonkiem emeryta lub rencisty,
b) jego zstępnym lub pasierbem,
c) osobą pozostającą z emerytem lub rencistą we wspólnym gospodarstwie domowym,
d) małżonkiem osoby, o której mowa w lit. b lub c.
 
W związku z powyższym potwierdzanie zawarcia umowy dzierżawy dla Gminy Dąbrówno, będzie dokonywane na stanowisku ds. Podatków i Opłat Lokalnych (pokój nr 2) tel.:  89 64 740 87 wew. 12
Nadmienia się również że na podstawie ww. przepisów Wójt dokonuje tylko potwierdzenia zawarcia umowy, zatem nie potwierdza faktu rozwiązania lub wygaśnięcia umowy dzierżawy, nie sporządza umowy dzierżawy i nie poświadcza własnoręczności podpisów na tych umowach. Ponadto Wójt Gminy Dąbrówno władny jest tylko do potwierdzania umowy dzierżawy gruntów położonych na terenie Gminy Dąbrówno.
Potwierdzenie zawarcia umów dzierżawy dotyczy tylko spraw związanych z wypłatą emerytury lub renty rolniczej.
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy w Dąbrównie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-10-15
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Katarzyna Jarząbek
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-10-15 10:18:16
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-10-15 10:18:41
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-10-15 10:19:26
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
462 raz(y)