Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Dąbrówno
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Komisja Budżetu, Planowania, Inicjatyw Gospodarczych oraz Rolnictwa

Szczegóły informacji

Komisja Budżetu, Planowania, Inicjatyw Gospodarczych oraz Rolnictwa

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2008-12-23 12:18:17 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr - brak tytułu

Skład Komisji:
1) Dariusz Grosz - Przewodniczący
2) Jolanta Wiśniewska - Wiceprzewodnicząca
Zadania Komisji
1. Współudział w wypracowywaniu strategii rozwoju społeczno- gospodarczego gminy oraz w projektowaniu i ocenie realizacji budżetu gminy.
2. Inspirowanie i promowanie wszelkich działań na rzecz rozwoju gminy
3. Rozpatrywanie oraz opiniowanie projektów uchwał i ich założeń
4. Wyrażanie opinii w sprawach istotnych dla miasta na wniosek Rady Gminy i Wójta Gminy.
5. Podejmowanie i rozpatrywanie wniosków kierowanych do komisji.
6. Kontrolowanie poprzez analizę działalności gospodarki gminy i administracji na podstawie informacji Wójta Gminy oraz sprawozdań,
7. Przekształcenia prywatyzacyjne
8. Rozwój sieci placówek handlowo - usługowych
9. Rozwój przetwórstwa spożywczego
10. Realizacja zadań w zakresie rozwoju inwestycyjnego w gminie ze szczególnym uwzględnieniem inwestycji ekologicznych
11. Polityka mieszkaniowa
12. Funkcjonowanie rozwiązań komunikacyjnych