Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Dąbrówno
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Szczegóły informacji

Uznanie dziecka pozamałżeńskiego przed Kierownikiem USC

Wydział: Urząd Stanu Cywilnego

Ogłoszono dnia: 2018-07-16 08:36:34

Termin załatwienia

Niezwłocznie

Osoba kontaktowa

Kierownik USC – Nina Oflenda

Miejsce załatwienia

Urząd Stanu cywilnego w Dąbrównie,  pokój nr 7.

Telefon kontaktowy

89 6474095 wew. 18

Adres e-mail

Sposób załatwienia

 1. Uznanie ojcostwa następuje, gdy mężczyzna, od którego dziecko pochodzi oświadczy przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego, że jest ojcem dziecka, a matka dziecka potwierdzi jednocześnie lub w ciągu trzech miesięcy od dnia oświadczenia mężczyzny, że ojcem dziecka jest ten mężczyzna.
 2. Uznać ojcostwo można tylko dziecko do którego nie zaszło domniemanie pochodzenia od męża matki lub gdy zostało zaprzeczone ojcostwo, gdy nie toczy się przed sądem sprawa o ustalenie ojcostwa, gdy dziecko jest małoletnie, przed urodzeniem się dziecka już poczętego. Oświadczenie konieczne do uznania ojcostwa może złożyć osoba, która ukończyła 16 lat i nie uzyskała pełnoletności oraz nie istnieją podstawy do jej całkowitego ubezwłasnowolnienia, tylko przed sądem opiekuńczym.
 3. Dziecko, które ukończyło 13 lat musi wyrazić zgodę na zmianę nazwiska przy uznaniu ojcostwa.
 4. Zgodnie z art. 62 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy:
- Jeżeli dziecko urodziło się w czasie trwania małżeństwa albo przed upływem 300 dni od jego ustania lub unieważnienia, domniemywa się, że pochodzi ono od męża matki. Domniemania tego nie stosuje się, jeżeli dziecko urodziło się po upływie 300 dni od orzeczenia separacji. Jeżeli dziecko urodziło się przed upływem 300 dni od ustania  lub unieważnienia małżeństwa , lecz po zawarciu przez matkę drugiego małżeństwa, domniemywa się, ze pochodzi ono od drugiego męża. Domniemanie powyższe mogą być obalone tylko na skutek powództwa o zaprzeczenie ojcostwa. Uznania ojcostwa można dokonać przed każdy kierownikiem urzędu stanu cywilnego na terenie Polski, przed sądem opiekuńczym, za granicą przed konsulem, jeżeli uznanie dotyczy dziecka, którego oboje rodzice albo jedno z nich są obywatelami polski. Oświadczenie o uznaniu ojcostwa złożone przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego lub konsulem oraz odmowę przyjęcia oświadczenia rejestruje się w rejestrze uznań.

Miejsce odbioru

Pokój nr 7

Wymagane Dokumenty

 1. Uznanie ojcostwa dziecka poczętego ( uznanie przed porodem): dowody osobiste rodziców ( do wglądu), dokument potwierdzający ciąże tj. zaświadczenie od lekarza lub karta ciąży z bieżącymi wpisami potwierdzającymi ciąże.
 2. Uznanie ojcostwa dziecka przy rejestracji dziecka (przy sporządzeniu aktu urodzenia dziecka ): dowody osobiste rodziców dziecka ( do wglądu) , kara urodzenia dziecka  lub karta martwego urodzenia przekazywane przez podmiot wykonujący działalność leczniczą.
 3. Uznanie ojcostwa dziecka po rejestracji( po sporządzeniu aktu urodzenia :
Dowody osobiste rodziców ( do wglądu), w przypadku uznania ojcostwa dziecka, które ukończyło 13 lat z jednoczesną zmianą nazwiska, wymagana jest obecność dziecka z legitymacją szkolną lub innym dokumentem tożsamości.
Przyjęcie oświadczenia o uznaniu następuje w dniu zgłoszenia.
- dokonanie zmiany w akcie urodzenia następuje w terminie 7 dni
- wniosek składany jest osobiście przed Kierownikiem Urzędu stanu Cywilnego przy wspólnej obecności rodziców dziecka.

Opłaty

Zwolnione z opłaty skarbowej

Tryb odwoławczy

Nie występuje

Uwagi

Dodatkowe informacje można uzyskać na: www.obywatel.gov.pl

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 2064 ze zm).
 2. Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy Dz.U. z 2015 r. poz. 2082 z późn. zm.).
 3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wzorów dokumentów wydawanych z zakresu rejestracji stanu cywilnego (Dz.U. z 2015 r. poz. 194).

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy w Dąbrównie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Nina Oflenda
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2018-07-16
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Nina Oflenda
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2018-07-16 08:36:25
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Nina Oflenda
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2018-07-16 08:36:34
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Nina Oflenda
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2018-07-24 08:20:45
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1660 raz(y)