Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Dąbrówno
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Szczegóły informacji

Wydanie dowodu osobistego

Wydział: Urząd Stanu Cywilnego

Ogłoszono dnia: 2018-07-16 09:29:00

Termin załatwienia

Dowód osobisty wydaje się na wniosek osobisty lub elektronicznie opatrzony kwalifikowanym podpisem. Wydanie dowodu osobistego następuje nie później niż 30 dni od dnia złożenia wniosku.

Osoba kontaktowa

Kierownik USC – Nina Oflenda

Miejsce załatwienia

Pokój nr 7

Telefon kontaktowy

89 6474095 wew. 18

Adres e-mail

Sposób załatwienia

1. Wniosek składa osoba ubiegająca się o wydanie dowodu osobiście za wyjątkiem osoby małoletniej , której do ukończenia 18 roku życia zostało więcej niż 30 dni , w imieniu której wniosek składa jeden z rodziców lub opiekun prawny.
 
W przypadku osób ubezwłasnowolnionych wniosek składa odpowiednio rodzic, opiekun prawny, lub kurator.
 
O niemożności złożenia wniosku o dowód osobisty spowodowanej chorobą, niepełnosprawnością wnioskodawca powiadamia organ gminy, który zapewnia przyjęcie wniosku w miejscu pobytu.
 
2. Dowód osobisty wydawany jest na okres:
- 5 lat dla osoby małoletniej, która nie ukończyła 5 roku życia;
- na okres 10 lat  osobie, która ukończyła 5 rok życia;

Miejsce odbioru

Dowód osobisty odbiera się osobiście przedkładając dotychczasowy dowód osobisty.
Za osobę małoletnią dowód odbiera rodzic, opiekun prawny. Osoby małoletnie, które ukończyły 13 lat mogą odebrać same lub odbiera rodzic.
W przypadku, gdy wniosek o wydanie dowodu osobistego został złożony w miejscu pobytu osoby ( osoba chora niepełnosprawna) wówczas dowód osobisty może odebrać pełnomocnik legitymujący się pełnomocnictwem szczególnym.

Wymagane Dokumenty

- wniosek o wydanie dowodu osobistego –załącznik druk wniosku;
-  fotografię o wymiarach 35x45 mm;
- dowód osobisty do wglądu;
- akt urodzenia wnioskodawcy (w przypadku niezgodności danych podanych przez wnioskodawcę z danymi w rejestrze RDO i PESEL.

Uwagi

Wydanie dowodu osobistego w przypadku zniszczenia lub utraty.
Posiadacz dowodu osobistego, którego dowód osobisty został utracony lub uszkodzony, zgłasza niezwłocznie,  osobiście ten fakt organowi dowolnej gminy. Zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego posiadacza dowodu nieposiadającego zdolności do czynności prawnej lub z ograniczoną zdolnością prawną  dokonuje rodzic, opiekun prawny lub kurator.
Z dniem zgłoszenia do organu dowolnej gminy lub placówki konsularnej RP utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego przez jego posiadacza  lub przekazania do organu dowolnej gminy lub placówki konsularnej RP przez osobę trzecią - organ gminy unieważnia w systemie RDO.
Posiadaczowi dowodu osobistego, który dokonał zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego wydaje się stosowne zaświadczenie.
 
Dodatkowe informacje można uzyskać na: www.obywatel.gov.pl
 
UWAGA! Od dnia 27 lipca 2021 r. nie możesz złożyć wniosku przez internet.

Podstawa prawna

ustawa o dowodach osobistych z  dnia 06 sierpnia 2010 r. (Dz .U. z 2017 poz. 1464 ze zm )
Rozporządzenie w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu z dnia 29 stycznia .2015 r. ( Dz.U.2017 poz.1626 ze zm).

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy w Dąbrównie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Nina Oflenda
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2018-07-16
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Nina Oflenda
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2018-07-16 09:28:27
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Paweł Gardecki
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2018-07-16 09:29:00
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Michał Stachewicz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-03-11 13:29:26
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2048 raz(y)