Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Dąbrówno
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Szczegóły informacji

Sporządzanie aktu urodzenia

Wydział: Urząd Stanu Cywilnego

Ogłoszono dnia: 2018-07-16 09:36:11

Termin załatwienia

Niezwłocznie

Osoba kontaktowa

Kierownik USC – Nina Oflenda

Miejsce załatwienia

Urząd Stanu Cywilnego w Dąbrównie, jeżeli dziecko urodziło się w Dąbrównie lub na terenie gminy Dąbrówno

Telefon kontaktowy

89 6474095 wew. 18

Adres e-mail

n.oflenda@dabrowno.pl

Sposób załatwienia

 1. Zgłoszenia urodzenia dziecka należy dokonać w ciągu 21 dni od dnia sporządzenia karty urodzenia dziecka, a w przypadku gdy dziecko urodziło się martwe w terminie 3 dni od dnia sporządzenia karty martwego urodzenia dziecka.
 2. Jeżeli nie dokonano zgłoszenia w terminie 21 dni od dnia sporządzenia karty urodzenia, lub w terminie 3 dni od dnia sporządzenia karty martwego urodzenia, kierownik urzędu stanu cywilnego sporządza z urzędu akt urodzenia na podstawie karty urodzenia albo karty martwego urodzenia dziecka.
 3. Do zgłoszenia urodzenia dziecka są zobowiązani ojciec lub matka dziecka posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, matka lub ojciec, którzy ukończyli 16 lat, jeżeli posiadają ograniczoną zdolność do czynność prawnych , przedstawiciel ustawowy lub opiekun matki.

Miejsce odbioru

Pokój nr 7

Wymagane Dokumenty

 1. Dla dziecka pochodzącego z małżeństwa : dowody osobiste( do wglądu)
 2. Dla dziecka gdy mama jest panną (bez uznania przez biologicznego ojca) : dowód osobisty matki dziecka.
 3. Dla dziecka gdy matka jest panną ( z uznaniem przez biologicznego ojca):obecność obojga rodziców, dowody osobiste rodziców ( do wglądu)
 4. Dla dziecka gdy matka jest rozwiedziona lub pozostająca w separacji: dowód osobisty matki dziecka (do wglądu)
 5. Dla dziecka gdy matka jest wdową dowód osobisty matki dziecka (do wglądu)
 6. Pełnomocnictwo w przypadku ustanowienia pełnomocnika ( oryginał lub urzędowo poświadczony odpis)

Czas realizacji

 1. Zgłoszenia urodzenia dokonuje się ustnie.
 2. Kartę urodzenia przekazują w terminie 3 dni od dnia jej sporządzenia a kartę martwego urodzenia w terminie 1 dnia od dnia jej sporządzenia, podmioty wykonujące działalność leczniczą.
 3. Sprawa załatwiana jest niezwłocznie
 4. Odpis aktu urodzenia wydawany jest bezpośrednio po sporządzeniu aktu urodzenia.

Opłaty

Sporządzenie aktu urodzenia wolne jest od opłaty skarbowej.

Tryb odwoławczy

Do Wojewody Warmińsko-mazurskiego , w przypadku, gdy Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego odmawia wpisania więcej niż 2 imion, imienia ośmieszającego, zdrobniałego oraz imienia nie pozwalającego na odróżnienie płci dziecka.

Uwagi

Dodatkowe informacje można uzyskać na: www.obywatel.gov.pl

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 2064 ze zm).
 2. Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Tekst jednolity Dz.U. z 2015 r. poz. 2082 z późn. zm.).
 3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wzorów dokumentów wydawanych z zakresu rejestracji stanu cywilnego (Dz.U. z 2015 r. poz. 194).
 4. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 stycznia 2015 r. w sprawie wzorów karty urodzenia i karty martwego urodzenia (Dz.U. z 2015 r. poz. 171).

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy w Dąbrównie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Nina Oflenda
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2018-07-16
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Nina Oflenda
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2018-07-16 09:36:05
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Nina Oflenda
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2018-07-16 09:36:11
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Nina Oflenda
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2018-07-24 08:12:37
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2767 raz(y)