ˆ

Rejestr zmian

Drukuj informację Lista zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2023-03-31

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
14:13:47 Edycja elementu informacja Nakaz utrzymywania drobiu w zamknięciu na terenie powiatu ostródzkiego. Paweł Gardecki
14:13:29 Upublicznienie elementu informacja Rozporządzenie nr 31 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie zasad utrzymywania drobiu na terenie województwa warmińsko-mazurskiego Paweł Gardecki
14:11:55 Upublicznienie elementu informacja Uchylenie zakazu utrzymywania drobiu w zamknięciu. Paweł Gardecki
12:05:25 Edycja elementu informacja Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie za rok 2023 Paweł Gardecki
08:17:35 Upublicznienie elementu informacja OBWIESZCZENIE WOJEWODY WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO z dnia 27 marca 2023 r. o przeprowadzeniu kwalifikacji wojskowej w 2023 r. Paweł Gardecki

Zmiany z dnia: 2023-03-30

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
21:41:56 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za 2022 rok - Nazwa elementu do którego przynależy: Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi Paweł Gardecki
13:17:41 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Załącznik graficzny do projektu uchwały - Nazwa elementu do którego przynależy: Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego teren zlokalizowany w sąsiedztwie ul. Dworcowej oraz ul. Ostródzkiej, Gmina Dąbrówno wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Krystian Chyliński
13:17:41 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Prognoza oddziaływania na środowisko - Nazwa elementu do którego przynależy: Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego teren zlokalizowany w sąsiedztwie ul. Dworcowej oraz ul. Ostródzkiej, Gmina Dąbrówno wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Krystian Chyliński
13:17:40 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Projekt uchwały - Nazwa elementu do którego przynależy: Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego teren zlokalizowany w sąsiedztwie ul. Dworcowej oraz ul. Ostródzkiej, Gmina Dąbrówno wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Krystian Chyliński
13:13:38 Edycja elementu informacja Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego teren zlokalizowany w sąsiedztwie ul. Dworcowej oraz ul. Ostródzkiej, Gmina Dąbrówno wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Krystian Chyliński

Nawigacja między stronami listy informacji

« powrót do poprzedniej strony