ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Dąbrówno
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Statystyka

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Urząd Gminy 33561
Dane podstawowe, godziny urzędowania 19473
Statut Gminy 8811
Regulamin organizacyjny 12416
Regulamin pracy 1898
Kierownictwo Urzędu 13535
Wójt 12225
Zastępca Wójta 9748
Sekretarz 10630
Skarbnik 11575
Referaty i stanowiska 1517
Referat Finansowo - Podatkowy 8954
Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich 5870
Referat Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rozwoju Lokalnego 5013
Referat Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej 143
Radca Prawny 659
Inspektor Ochrony Danych Osobowych 1941
Pełnomocnik Wójta ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 2713
Zadania Gminy 6684
Kodeks etyczny 5148
Misja Urzędu Gminy 1534
Organy Gminy 20636
Wójt 10287
Wójt - Dane 11005
Wójt - Kompetencje 6208
Rada Gminy 12404
Skład Rady Gminy 13752
Kompetencje Rady Gminy 5560
Protokoły z sesji Rady Gminy 53011
Dyżury Przewodniczącego Rady Gminy 2412
Transmisje obrad sesji Rady Gminy 10748
Zapytania i interpelacje Radnych 7313
Jednostki Pomocnicze 13654
Komisje Rady Gminy 6049
Komisja Rewizyjna 6222
Komisja Budżetu, Planowania, Inicjatyw Gospodarczych oraz Rolnictwa 7405
Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych 6707
Komisja Budownictwa, Ochrony Środowiska i Mienia Komunalnego 6049
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 2111
Sołectwa 6303
Granice i Rady Sołeckie 11449
Sołectwa - Zadania 5136
Jednostki Organizacyjne 20416
Posiadające Osobowość Prawną 10093
Gminne Centrum Kulturalno-Biblioteczne 5648
Jednostki Budżetowe 9152
Publiczna Szkoła Podstawowa w Dąbrównie 9492
Publiczna Szkoła Podstawowa w Marwałdzie 9350
Publiczna Szkoła Podstawowa w Elgnowie 8092
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 6083
Gminny Ośrodek pomocy Społecznej - Siedziba 9206
Gminny Ośrodek pomocy Społecznej - Zadania 5426
Akty prawne 525714
Zarządzenia Wójta Gminy Dąbrówno 409546
Zarządzenia Wójta Gminy Dąbrówno do 2020 roku 95304
Uchwały Rady Gminy 435158
Kadencja 2010-2014 6864
Kadencja 2014-2018 -publikowane do dnia 26.10.2015 4851
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko - Mazurskiego 0
Monitor Polski 0
Dziennik Ustaw 2
Rządowe Centrum Legislacji 0
Budżet 12466
Informacje 2457
Uchwała budżetowa 25600
Wieloletnia Prognoza Finansowa 9426
Sprawozdania -archiwum do roku 2015 włącznie 11671
Sprawozdania budżetowe 16535
Sprawozdania finansowe 4896
Opinie RIO 11075
Tablica ogłoszeń 172280
Ogłoszenia, obwieszczenia, decyzje 423797
Przetargi, wykaz nieruchomości 4934
Konkursy 8184
Zimowe utrzymanie dróg 5931
Dzielnicowi Posterunku Policji w Dąbrównie 4623
Obywatel 5233
Komunikat Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego 5604
Procedury załatwiania spraw -poradnik interesanta 220863
Departamenty / Stanowiska 96125
Sprawy 133848
Skargi i wnioski 6385
Ważne informacje dla mieszkańców, woda, ścieki i inne 28702
Informacje 73786
Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków 1752
Wnioski do pobrania 248
Podatki i opłaty lokalne 14655
Deklaracje, informacje podatkowe 3261
Podatek rolny 3653
Podatek leśny 2548
Podatek od nieruchomości 4377
Podatek od środków transportowych 2071
Informacje różne 2534
Stawki podatkowe 3510
Zwolnienia podatkowe 1953
Zwrot podatku akcyzowego 4922
Opłata targowa 1447
Umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty 2949
Ulgi w podatku rolnym 1323
Raport o stanie Gminy 8310
Organizacje pozarządowe 4046
Program współpracy 9211
Konkursy ofert 46848
Sprawozdania 3111
Wykaz 0
Konsultacje społeczne 10368
Małe granty 9748
Ochrona Środowiska 15517
Usuwanie drzew i krzewów 7243
Rolnictwo 4623
Decyzje, postanowienia, obwieszczenia, zawiadomienia, informacje dot. ochrony środowiska 166164
Usuwanie Azbestu 21650
Rejestr działalności regulowanej 1079
Plany Łowieckie 24104
Rejestr BDO 0
Powszechny Spis Rolny 1372
Program Ochrony Środowiska 1949
Ostrzeżenia meteorologiczne 100913
Gospodarka odpadami komunalnymi 7324
Badania wody 10311
SUW Dąbrówno 8501
SUW Samin 7846
SUW Tułodziad 8459
SUW Wądzyn 6951
SUW Lewałd Wlk. 5793
SUW Elgnowo 5987
SUW Markot w Marwałdzie 543
Monitoring substancji promieniotwórczych w wodzie 716
Oświadczenia majątkowe 85692
Rada Gminy 16271
Kierownictwo Urzędu 13637
Kierownicy jednostek organizacyjnych 16541
Oświadczenia majątkowe 2015 - 2018 27230
Oświadczenia majątkowe za rok 2019 i 2020 45527
Kontrole 14421
Kontrole zewnętrzne 11146
Kontrola zarządcza 22447
Bilans otwarcia kadencji 2014-2018 3492
Wybory 52967
Wybory Sołtysa Wsi 2024 234
Wybory do Parlamentu Europejskiego 9 czerwiec 2024 686
Wybory Samorządowe 2024 1950
Wybory do Sejmu i Senatu 2023 1998
Wybory do Izb Rolniczych 2023 1168
Wybory uzupełniające 2022 3954
Wybory prezydenckie 2020 5853
Wybory do Sejmu i Senatu 2019 2507
Wybory uzupełniające 2019 2005
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 396
Wybory Sołtysa Wsi 2019 2349
Wybory do Izb Rolniczych 2019 1686
Wybory samorządowe 2018 496
Wybory uzupełniające na ławników 2024 531
Petycje 9902
Informacje ogólne dotyczące składania petycji 5708
Rejestr petycji 16718
Informacje o rozpatrzonych petycjach w poszczególnych latach 8926
Ewidencje i Rejestry 16624
Rejestr instytucji kultury 10673
Ewidencje Ogólnodostępne 8685
Rejestry Ogólnodostępne 6775
Rejestry Inne 6131
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 16619
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych 4814
Rejestr Umów 10047
Rejestr Urbanistyczny 1520
Zarządzanie kryzysowe -informacje dla mieszkańców 19889
Wysoce zjadliwa grypa ptaków (HPAI) 8802
ASF - Afrykański Pomór Świń 3513
Koronawirus SARS-COV-2 COVID-19 8284
Konsultacje społeczne 2800
Pomoc Ukrainie 12426
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 4787
Dodatek elektryczny 1619
Dodatek węglowy 3233
Dodatek dla gospodarstw domowych 2727
Sprzedaż węgla dla mieszkańców 3827
Dodatek dla podmiotów wrażliwych 2168
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników 4085
Stypendium szkolne 985
Programy, zamierzenia, strategie realizowane przez Gminę Dąbrówno 9934
Programy realizowane przez gminę 19868
Strategie Rozwoju Gminy Dąbrówno 5869
Rozwój Lokalny Gminy -dokumenty zamieszczone w BIP do 31.12.2015r. 4967
Programy realizowane przez GOPS w Dąbrównie 137
Program "POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU” 102
Program Rozwoju Rodzinnych Domów Pomocy 174
Program „Korpus Wsparcia Seniorów” 85
Dostęp do Informacji Publicznej 23652
Ponowne wykorzystywanie informacji publicznych 5720
Zagospodarowanie przestrzenne 1870
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 2292
System Informacji Przestrzennej Dąbrówno 0
Ewidencja gminnych zbiorów i usług danych przestrzennych 0
Opracowane pliki gml dla obowiązujących MPZP/SUiKZP 313
Geoportal Powiatu Ostródzkiego 0
Dane przestrzenne 1135
Dostępność 1671
Plan działania Gminy Dąbrówno 1384
Raport o stanie dostępności 1881
Koordynator do spraw dostępności 2238
Informacja o ustanowieniu obszaru rewitalizacji 5798
Nieodpłatna Pomoc Prawna 6507
Interpretacje indywidualne prawa podatkowego 7498
Platforma Przedsiębiorczości Warmii i Mazur 0
System Monitorowania Usług Publicznych (SMUP) 0
Lobbing 7560
Młodzieżowa Rada Gminy Dąbrówno 8474
Statut Młodzieżowej Rady Gminy Dąbrówno 3771
Ordynacja Wyborcza do Młodzieżowej Rady Gminy Dąbrówno 2874
Radni 3122
Uchwały 3486
Protokoły 2882
Wybory do Młodzieżowej Rady Gminy 1049
Kadencja 2016 - 2018 13281
Ochrona Danych Osobowych 6148

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 1
Statystyka 6002
Instrukcja korzystania z BIP 8857
O Biuletynie 5119
Rejestr zmian 1054847
Redakcja Biuletunu 5498
Mapa serwisu 8905
Strona główna 3814
Kontakt 20587
Deklaracja dostępności cyfrowej 3037
Kanały RSS 1450
Cyberbezpieczeństwo 1867

Najnowsze informacje

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Zamówienia publiczne 400729
Zamówienia publiczne do 130 000 zł 92233
Plany zamówień publicznych 13940
Platforma Zamówień Publicznych 0
Zamówienia Publiczne - do dnia 31.12.2022 r. 61233
Informacje o naborze 334579
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 10010
Informacja o sesji Rady Gminy Dąbrówno 118361
Informacja o posiedzeniach komisji Rady Gminy Dąbrówno 102020
« powrót do poprzedniej strony