ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Dąbrówno
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Statystyka

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Urząd Gminy 32616
Dane podstawowe, godziny urzędowania 18474
Statut Gminy 8343
Regulamin organizacyjny 11639
Regulamin pracy 1738
Kierownictwo Urzędu 13185
Wójt 11740
Zastępca Wójta 9323
Sekretarz 10208
Skarbnik 11114
Referaty i stanowiska 1377
Referat Finansowo - Podatkowy 8368
Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich 5434
Referat Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rozwoju Lokalnego 4558
Radca Prawny 573
Inspektor Ochrony Danych Osobowych 1788
Pełnomocnik Wójta ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 2505
Zadania Gminy 6484
Kodeks etyczny 4982
Misja Urzędu Gminy 1406
Organy Gminy 20142
Wójt 10036
Wójt - Dane 10451
Wójt - Kompetencje 6060
Rada Gminy 12031
Skład Rady Gminy 12958
Kompetencje Rady Gminy 5346
Protokoły z sesji Rady Gminy 50540
Dyżury Przewodniczącego Rady Gminy 2362
Transmisje obrad sesji Rady Gminy 9761
Zapytania i interpelacje Radnych 6788
Jednostki Pomocnicze 13084
Komisje Rady Gminy 5787
Komisja Rewizyjna 5884
Komisja Budżetu, Planowania, Inicjatyw Gospodarczych oraz Rolnictwa 7008
Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych 6421
Komisja Budownictwa, Ochrony Środowiska i Mienia Komunalnego 5786
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 1823
Sołectwa 6030
Granice i Rady Sołeckie 10943
Sołectwa - Zadania 4915
Jednostki Organizacyjne 19894
Posiadające Osobowość Prawną 9861
Gminne Centrum Kulturalno-Biblioteczne 5427
Jednostki Budżetowe 8903
Publiczna Szkoła Podstawowa w Dąbrównie 9200
Publiczna Szkoła Podstawowa w Marwałdzie 8764
Publiczna Szkoła Podstawowa w Elgnowie 7661
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 5845
Gminny Ośrodek pomocy Społecznej - Siedziba 8728
Gminny Ośrodek pomocy Społecznej - Zadania 5165
Akty prawne 476443
Zarządzenia Wójta Gminy Dąbrówno 369654
Zarządzenia Wójta Gminy Dąbrówno do 2020 roku 88295
Uchwały Rady Gminy 388654
Kadencja 2010-2014 6365
Kadencja 2014-2018 -publikowane do dnia 26.10.2015 4485
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko - Mazurskiego 0
Monitor Polski 0
Dziennik Ustaw 2
Rządowe Centrum Legislacji 0
Budżet 12044
Informacje 2188
Uchwała budżetowa 24489
Wieloletnia Prognoza Finansowa 8845
Sprawozdania -archiwum do roku 2015 włącznie 11200
Sprawozdania budżetowe 15385
Sprawozdania finansowe 4457
Opinie RIO 10021
Tablica ogłoszeń 167906
Przetargi, dzierżawy, ogłoszenia, obwieszczenia, decyzje 393805
Wykazy nieruchomości 200336
Konkursy 7662
Zimowe utrzymanie dróg 5708
Dzielnicowi Posterunku Policji w Dąbrównie 4446
Obywatel 4892
Komunikat Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego 5392
Procedury załatwiania spraw -poradnik interesanta 212147
Departamenty / Stanowiska 93468
Sprawy 129595
Skargi i wnioski 6164
Ważne informacje dla mieszkańców, woda, ścieki i inne 28301
Informacje 64583
Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków 1589
Wnioski do pobrania 26
Podatki i opłaty lokalne 14247
Deklaracje, informacje podatkowe 3068
Podatek rolny 3428
Podatek leśny 2391
Podatek od nieruchomości 4087
Podatek od środków transportowych 1924
Informacje różne 2360
Stawki podatkowe 3293
Zwolnienia podatkowe 1820
Zwrot podatku akcyzowego 4273
Opłata targowa 1337
Umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty 2693
Ulgi w podatku rolnym 1216
Raport o stanie Gminy 7279
Organizacje pozarządowe 3622
Program współpracy 8501
Konkursy ofert 42308
Sprawozdania 2825
Wykaz 0
Konsultacje społeczne 9655
Małe granty 8765
Ochrona Środowiska 15110
Usuwanie drzew i krzewów 6994
Rolnictwo 4412
Decyzje, postanowienia, obwieszczenia, zawiadomienia, informacje dot. ochrony środowiska 152892
Usuwanie Azbestu 20800
Rejestr działalności regulowanej 1035
Plany Łowieckie 21913
Rejestr BDO 0
Powszechny Spis Rolny 1238
Program Ochrony Środowiska 1755
Ostrzeżenia meteorologiczne 96110
Gospodarka odpadami komunalnymi 6538
Badania wody 9568
SUW Dąbrówno 7808
SUW Samin 7174
SUW Tułodziad 7694
SUW Wądzyn 6259
SUW Lewałd Wlk. 5227
SUW Elgnowo 5435
SUW Markot w Marwałdzie 449
Monitoring substancji promieniotwórczych w wodzie 612
Oświadczenia majątkowe 77752
Rada Gminy 15746
Kierownictwo Urzędu 13274
Kierownicy jednostek organizacyjnych 15688
Oświadczenia majątkowe 2015 - 2018 26785
Oświadczenia majątkowe za rok 2019 i 2020 41002
Kontrole 14163
Kontrole zewnętrzne 10569
Kontrola zarządcza 21069
Bilans otwarcia kadencji 2014-2018 3389
Wybory 50505
Wybory Samorządowe 2024 1437
Wybory do Sejmu i Senatu 2023 1612
Wybory do Izb Rolniczych 2023 914
Wybory uzupełniające 2022 3685
Wybory prezydenckie 2020 5538
Wybory do Sejmu i Senatu 2019 2307
Wybory uzupełniające 2019 1858
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 370
Wybory Sołtysa Wsi 2019 2194
Wybory do Izb Rolniczych 2019 1584
Wybory samorządowe 2018 465
Wybory uzupełniające na ławników 2024 305
Petycje 9537
Informacje ogólne dotyczące składania petycji 5467
Rejestr petycji 15752
Informacje o rozpatrzonych petycjach w poszczególnych latach 8275
Ewidencje i Rejestry 15967
Rejestr instytucji kultury 10287
Ewidencje Ogólnodostępne 8373
Rejestry Ogólnodostępne 6480
Rejestry Inne 5945
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 15863
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych 4665
Rejestr Umów 9530
Rejestr decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 1278
Zarządzanie kryzysowe -informacje dla mieszkańców 18466
Wysoce zjadliwa grypa ptaków (HPAI) 7840
ASF - Afrykański Pomór Świń 3229
Koronawirus SARS-COV-2 COVID-19 7610
Konsultacje społeczne 2451
Pomoc Ukrainie 11435
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 4325
Dodatek elektryczny 1304
Dodatek węglowy 2751
Dodatek dla gospodarstw domowych 2355
Sprzedaż węgla dla mieszkańców 3272
Dodatek dla podmiotów wrażliwych 1893
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników 3328
Stypendium szkolne 602
Programy, zamierzenia, strategie realizowane przez Gminę Dąbrówno 9320
Programy realizowane przez gminę 18853
Strategie Rozwoju Gminy Dąbrówno 5649
Rozwój Lokalny Gminy -dokumenty zamieszczone w BIP do 31.12.2015r. 4674
Dostęp do Informacji Publicznej 22769
Ponowne wykorzystywanie informacji publicznych 5365
Zagospodarowanie przestrzenne 1377
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 1945
System Informacji Przestrzennej Dąbrówno 0
Ewidencja gminnych zbiorów i usług danych przestrzennych 0
Opracowane pliki gml dla obowiązujących MPZP/SUiKZP 259
Geoportal Powiatu Ostródzkiego 0
Dane przestrzenne 826
Dostępność 1420
Plan działania Gminy Dąbrówno 1266
Raport o stanie dostępności 1723
Koordynator do spraw dostępności 2094
Informacja o ustanowieniu obszaru rewitalizacji 5309
Nieodpłatna Pomoc Prawna 5758
Interpretacje indywidualne prawa podatkowego 7134
Platforma Przedsiębiorczości Warmii i Mazur 0
System Monitorowania Usług Publicznych (SMUP) 0
Lobbing 7062
Młodzieżowa Rada Gminy Dąbrówno 8043
Statut Młodzieżowej Rady Gminy Dąbrówno 3599
Ordynacja Wyborcza do Młodzieżowej Rady Gminy Dąbrówno 2723
Radni 2927
Uchwały 3317
Protokoły 2773
Wybory do Młodzieżowej Rady Gminy 1021
Kadencja 2016 - 2018 12547
Ochrona Danych Osobowych 5517

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 1
Statystyka 5736
Instrukcja korzystania z BIP 8565
O Biuletynie 4945
Rejestr zmian 1009374
Redakcja Biuletunu 5267
Mapa serwisu 8143
Strona główna 3814
Kontakt 18746
Deklaracja dostępności cyfrowej 2758
Kanały RSS 1136
Cyberbezpieczeństwo 1599

Najnowsze informacje

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Zamówienia publiczne 395785
Zamówienia publiczne do 130 000 zł 85235
Plany zamówień publicznych 12715
Platforma Zamówień Publicznych 0
Zamówienia Publiczne - do dnia 31.12.2022 r. 53531
Informacje o naborze 324645
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 9439
Informacja o sesji Rady Gminy Dąbrówno 109611
Informacja o posiedzeniach komisji Rady Gminy Dąbrówno 93642
« powrót do poprzedniej strony