ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 1
Data ogłoszenia
2022-08-04
Termin składania ofert / wniosków
2022-08-12 12:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
Zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP w Tułodziadzie.
Status zamówienia
ogłoszony
Załączniki
  • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 144.1 KiB)
  • SWZ (PDF, 473.9 KiB)
  • Rozdział II SWZ - Opis przedmiotu zamówienia (PDF, 196.1 KiB)
  • Załącznik nr 1 do SWZ - Formularze (DOCX, 32.5 KiB)
  • Załącznik nr 1 do formularza ofertowego (DOC, 215 KiB)
  • Załącznik nr 2 Wzór umowy (PDF, 261.3 KiB)
  • Informacje o postępowaniu miniPortal (PDF, 96.7 KiB)
  • Odpowiedzi na pytania dotyczące wyjaśnienia treści SWZ (PDF, 104.6 KiB)