Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż... - Przetargi ustne, otwarte konkursy ofert, dzierżawy, ogłoszenia - Urząd Gminy w Dąbrównie
ˆ

Ekran szczegółów informacji

Drukuj informację

Szczegóły informacji

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż składników majątku ruchomego. UNIEWAŻNIONY.

Data wprowadzenia informcji do BIP: 2018-04-27 09:24:44 Informacja ogłoszona dnia 2018-04-27 09:24:48 przez Administrator Systemu, informacja należąca do archiwum

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
 
 
OGŁOSZENIE O PRZETARGU
SPRZEDAŻ SKAŁDNIKÓW MAJATKU RUCHOMNEGO
 
1.Nazwa i siedziba sprzedającego:
Urząd Gminy w Dąbrównie
Ul. Kościuszki 21
14-120Dąbrówno
 
2. Miejsce i termin, w którym można obejrzeć sprzedawany składnik majątku ruchomego:
Składniki majątku ruchomego będące przedmiotem przetargu można obejrzeć po uprzednim kontakcie z pracownikiem Urzędu Gminy, przedmioty owe znajdują się przy ul. Grunwaldzkiej 7 14-0120 Dąbrówno,
Kontakt telefoniczny: 89 647 40 87 wew.14.
Informacji dotyczącej procedury udziela Pani Ewelina Wrońska 89 647 40 87 wew. 30
 
3. Miejsce i termin przetargu.
Otwarcie przetargu nastąpi dnia 25 maja 2018r. o godzinie:
- 10:30 – przetarg na zbycie – Samochód ciężarowy STAR A 200
- 11:00- przetarg na zbycie – Samochód ciężarowy GAZ 3302 30084
- 11:30 – przetarg na zbycie –Ciągnik rolniczy z turem ciągnikowym URSUS 1614, tur HYDRAMET
-12:00- przetarg na zbycie – Traktor z koparko spycharką BIAŁORUS JUMZ6
 
4. Rodzaj, typ, ilość sprzedawanych składników majątku ruchomego oraz ceny wywoławcze i wadium:
 
L.p.
Nazwa przedmiotu
Rok produkcji
Pojem. 
Informacje dodatkowe
Cena wywoławcza
Wadium
1
Sam. Ciężarowy STAR A 200
1988r.
6830 cm³
Składnik zbędny, sprawy techniczne
4600,00 zł
460,00
2
Sam. Ciężarowy GAZ 3302
2003r.
2471 cm³
Składnik zbędny, sprawy techniczne
1300,00 zł
130,00 zł
3
Ciągnik URSUS 1614 z turem
1987r.
6842 cm³
Składnik zbędny, sprawy techniczne
35000,00 zł
3500,00 zł
4
Traktor BIAŁORUS JUMZ 6
brak
4080 cm³
Składnik zbędny, sprawy techniczne
6000,00 zł
600,00 zł
 
 
 
 
Razem:
46900,00 zł
 
 
Do cen zakupionego składnika majątku doliczony zostanie VAT w wysokości 23% od wartości sprzedanego przedmiotu.
 
5. Wysokość wadium oraz termin i miejsce wniesienia
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej sprzedawanego składnika rzeczowego majątku ruchomego.
Wadium należy wpłacić na konto sprzedającego Urzędu Gminy w Dąbrównie Nr 75 8823  0007 2001 0100 1847 0004 do dnia 18 maja 2018r. wyłącznie w formie pieniężnej.
 
Wadium być wniesione przed terminem otwarcia przetargu. Wadium wniesione przez oferentów, których oferta nie została wybrana lub została odrzucona, sprzedający zwróci w terminie 7 dni, odpowiednio od dnia dokonania wyboru lub odrzucenia oferty. Wadium złożone przez nabywcę zalicza się na poczet ceny.
Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy oferent, który wygrał przetarg, uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży.
Wpłaty wadium powinny zawierać pełną nazwę oferenta, w tytule nazwę składnika majątku ruchomego, który chce nabyć.
 
Organizatorowi przetargu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania któregokolwiek oferenta bez podania przyczyn.
 
6. Komisja przetargowa odrzuca oferty, jeżeli:
1. jeżeli oferent nie posiada odpowiednich dokumentów uprawniających go przystąpienia do przetargu.
2.jezeli oferent nie wpłaci wadium lub wpłaci je bez opisania odpowiedniego składnika majątku ruchomego.
O odrzuceniu Komisja Przetargowa poinformuje niezwłocznie.
 
7. Inne informacje.
Przetarg jest prowadzony zgonie z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi i rzeczowymi majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki budżetowe z dnia 21 maja 2010r.
Przedmioty, o których mowa w pkt. 4 stanowią własność Urzędu Gminy w Dąbrównie, są wolne od wad prawnych, nie są obciążone prawami osób trzecich oraz w stosunku do nich nie toczą się żadne postępowania, których przedmiotem są te urządzenia ani nie stanowią one również przedmiotu zabezpieczenia.
Komisja przetargowa wybierze oferenta, który podczas przetargu zaoferuje najwyższą cenę.
Dla ważności przetargu musi nastąpić jedno przystąpienie.
Wystawienie faktury VAT nastąpi w ciągu 7 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
Nabywca jest zobowiązany zapłacić w wyznaczonym terminie przez prowadzonego przetarg, nie dłuższym niż 7 dni od dnia wystawienia faktury.
Wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu przez nabywcę ceny nabycia, w terminie określonym przez sprzedającego, w Urzędzie Gminy w Dąbrównie ul Kościuszki 21 na podstawie protokołu odbioru.
Wszelkie, opłaty i podatki ponosi KUPUJĄCY.
 
Ogłoszenie podlega publikacji na tablicach ogłoszeń w siedzibach:
  1. Urzędu Gminy w Dąbrównie, ul. Kościuszki 21, 14-120 Dąbrówno,
  2. Sołectwie właściwym terytorialnie.
  3. Na stronie internetowej: http://bip.dabrowno.pl/388/Wykazy_nieruchomosci,
  4. Na stronie internetowej: http://www.dabrowno.pl/

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy w Dąbrównie
Osoba, która wytworzyla informację: Ewelina Wrońska Data wytworzenia informacji: 2018-04-27 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Ewelina Wrońska Data wprowadzenia do BIP 2018-04-27 09:24:44
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2018-04-27 09:24:48
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2018-06-20 07:49:24
Artykuł był wyświetlony: 369 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Dąbrówno
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu