ˆ

Sprzedaż węgla dla mieszkańców

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Składanie wniosków o zakup preferencyjny węgla od 14 listopada

Zakup preferencyjny węgla

W związku z wejściem w życie  Ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. z 2022 r., poz. 2236), informujemy, iż Gmina Dąbrówno przystąpiła do zadania sprzedaży węgla dla mieszkańców.
Mieszkańcy Gminy Dąbrówno  od poniedziałku (14 listopada) mogą składać Wniosek o zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstwa domowego na rok 2022.
Formularz wniosku do pobrania: w Biurze Obsługi Interesanta UG, na stronie www.dabrowno.pl oraz u  sołtysów.
Ilość węgla dostępna dla jednego gospodarstwa domowego w ramach zakupu preferencyjnego wynosi 1500 kg do 31 grudnia br. oraz 1500 kg od 1 stycznia 2023 r. Rodzaj i jakość paliwa stałego będzie zależna od dostępności u podmiotów wprowadzających do obrotu.
 
Jeżeli wniosek będzie dotyczył ilości węgla mniejszej niż 1,5 tony przypadającej na dany okres, nie będzie możliwość złożenia kolejnego wniosku na „pozostałą” część węgla z tego okresu.
 
Przewidujemy, że dostępny będzie następujący sortyment węgla: groszek oraz orzech.
Procedura postępowania i weryfikacji wniosków
1. Wniosek o zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstwa domowego jest składany do wójta, w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby fizycznej w gospodarstwie domowym, która spełnia warunki uprawniające do dodatku węglowego, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. poz. 1692 i 1967).
2. Zgodnie z ustawą z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. poz. 2236), zakup paliwa przez gminę będzie realizowany od podmiotu wskazanego przez ministra właściwego do spraw aktywów państwowych.
3. Gmina nie ma wpływu na jakość zakupionego paliwa stałego. Certyfikat jakości paliwa stałego otrzymanego przez gminę od podmiotu sprzedającego paliwo stałe, zostanie opublikowany na stronie internetowej gminy i w BIP-ie.
4. Zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstwa domowego będzie realizowany w cenie 1.900,00 zł brutto za 1000 kg.
5. Złożony wniosek o zakup preferencyjny podlega weryfikacji, na zasadach określonych w art. 12 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych.
6. Po pozytywnej weryfikacji wniosku mieszkaniec zostanie poinformowany (mailowo lub telefonicznie) o cenie za zamówiony sortyment oraz terminie dokonania wpłaty (na wskazane konto Gminy).  Po uiszczeniu należnej opłaty mieszkaniec otrzyma fakturę,  na podstawie której będzie uprawniony do odbioru węgla.
7. Wpłaty za zakup preferencyjny paliwa stałego należy dokonywać w kasie Banku Spółdzielczego Oddział w Dąbrównie lub  przelewem bankowym na rachunek bankowy gminy nr 67 8823 1017 2002 0100 1847 0043 Bank Spółdzielczy w Olsztynku, tytuł przelewu: „wniosek o zakup węgla: imię i nazwisko wnioskodawcy”
 
Po potwierdzeniu  dokonania zapłaty Urząd Gminy zleci dostawę zamówionego paliwa stałego nabywanego w ramach zakupu preferencyjnego podmiotowi odpowiedzialnemu za dystrybucję. Termin dostawy paliwa stałego zostanie przekazany telefonicznie lub meilowo.
Wniosek należy złożyć  w terminie do 10 grudnia 2022 r. :
- osobiście lub pocztą tradycyjną – do Urzędu Gminy w Dąbrównie, ul. Kościuszki 21, 14-120 Dąbrówno,
- za pomocą środków komunikacji elektronicznej podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344).
Złożenie wniosku nie gwarantuje zakupu węgla po preferencyjnych cenach.
 
UWAGA: Uruchomienie sprzedaży węgla na zasadach preferencyjnych przez Gminę Dąbrówno uzależnione będzie od otrzymania węgla od wyznaczonych spółek rządowych.
Węgiel nie będzie workowany.
 
UWAGA! Wniosek muszą złożyć zarówno osoby, które dokonały wstępnego zapisu do zakupu węgla na preferencyjnych warunkach, jak i mieszkańcy, którzy tego nie zrobili.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy w Dąbrównie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-11-09
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Dorota Szczurowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-11-09 10:42:30
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Paweł Gardecki
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-11-09 10:42:33
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Paweł Gardecki
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-11-09 10:45:06
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
220 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »