ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2023-03-07
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej, dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
Nr aktu prawnego
LIX/372/23
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2023-03-03
Grupa tematyczna
Zarządzenie Wójta Gminy Dąbrówno
Tytuł aktu
w sprawie wyodrębnienia ewidencji księgowej, rozliczenia oraz zasad uzupełniających stosowanych przy realizacji projektu finansowanego przez Unię Europejską w ramach programu Erasmus + w Publicznej Szkole Podstawowej W Elgnowie.
Nr aktu prawnego
OR.0050.35.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2023-03-03
Grupa tematyczna
Zarządzenie Wójta Gminy Dąbrówno
Tytuł aktu
w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Dąbrówno za 2022 rok.
Nr aktu prawnego
OR.0050.34.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2023-03-03
Grupa tematyczna
Zarządzenie Wójta Gminy Dąbrówno
Tytuł aktu
w sprawie sprawozdania rocznego o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej w 2022 roku
Nr aktu prawnego
OR.0050.33.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2023-02-28
Grupa tematyczna
Zarządzenie Wójta Gminy Dąbrówno
Tytuł aktu
w sprawie zmiany zarządzenia nr Or.0050.45.2022 Wójta Gminy Dąbrówno z 20.04.2022 r w sprawie ustalenia planu finansowego dla środków pochodzących z Funduszu Pomocy na rzecz pomocy Ukrainie w szczególności dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
Nr aktu prawnego
OR.0050.32.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2023-02-28
Grupa tematyczna
Zarządzenie Wójta Gminy Dąbrówno
Tytuł aktu
w sprawie zmiany budżetu gminy Dąbrówno na 2023 r.
Nr aktu prawnego
OR.0050.31.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2023-02-23
Grupa tematyczna
Zarządzenie Wójta Gminy Dąbrówno
Tytuł aktu
w sprawie zmiany zarządzenia nr Or.0050.45.2022 Wójta Gminy Dąbrówno z 20.04.2022 r w sprawie ustalenia planu finansowego dla środków pochodzących z Funduszu Pomocy na rzecz pomocy Ukrainie w szczególności dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
Nr aktu prawnego
OR.0050.30.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2023-02-23
Grupa tematyczna
Zarządzenie Wójta Gminy Dąbrówno
Tytuł aktu
w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie
Nr aktu prawnego
OR.0050.29.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2023-02-13
Grupa tematyczna
Zarządzenie Wójta Gminy Dąbrówno
Tytuł aktu
w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny ofert na wykonanie zadań publicznych na terenie Gminy Dąbrówno w 2023 roku.
Nr aktu prawnego
OR.0050.27.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2023-02-09
Grupa tematyczna
Zarządzenie Wójta Gminy Dąbrówno
Tytuł aktu
w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny ofert na wykonanie zadań publicznych na terenie Gminy Dąbrówno w 2023 roku.
Nr aktu prawnego
OR.0050.26.2023
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji