ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2022-07-26
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Dąbrówno na rok szkolny 2022/2023.
Nr aktu prawnego
XLIX/315/22
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2022-07-26
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy i Wsi Dąbrówno dla działki ewidencyjnej nr 530/9, w obrębie geodezyjnym Dąbrówno, Gmina Dąbrówno.
Nr aktu prawnego
XLIX/314/22
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2022-07-26
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego teren zlokalizowany w sąsiedztwie ul. Dworcowej oraz ul. Ostródzkiej, Gmina Dąbrówno
Nr aktu prawnego
XLIX/313/22
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2022-07-26
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Ostródzkiego.
Nr aktu prawnego
XLIX/312/22
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2022-07-26
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie przejęcia od Powiatu Ostródzkiego zadania publicznego zarządzania odcinkiem drogi powiatowej 1259N
Nr aktu prawnego
XLIX/311/22
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2022-07-26
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie przejęcia od Powiatu Ostródzkiego drogi powiatowej nr 1268N i zaliczenia jej do kategorii dróg gminnych
Nr aktu prawnego
XLIX/310/22
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2022-07-26
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie przejęcia od Powiatu Ostródzkiego drogi powiatowej nr 1224N i zaliczenia jej do kategorii dróg gminnych.
Nr aktu prawnego
XLIX/309/22
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2022-07-26
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie przejęcia od Powiatu Ostródzkiego drogi powiatowej nr 1256N i zaliczenia jej do kategorii dróg gminnych
Nr aktu prawnego
XLIX/308/22
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2022-07-26
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie przejęcia od Powiatu Ostródzkiego części drogi powiatowej nr 1957N i zaliczenia jej do kategorii dróg gminnych
Nr aktu prawnego
XLIX/307/22
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2022-07-26
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/53/19 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Dąbrówno.
Nr aktu prawnego
XLIX/306/22
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji