ˆ

Ekran listy informacji

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

XLIX Sesja Rady Gminy Dąbrówno

Akapit nr 1 - brak tytułu

OGŁOSZENIE
 
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 559 ze zm.)   z w o ł u j ę   XLIX  Sesję Rady Gminy Dąbrówno.
 
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 
3. Podjęcie uchwał w sprawie: 
a) zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrówno na lata 2022 – 2035,
b) zmian w budżecie gminy Dąbrówno na 2022 rok,
c) zmiany Uchwały Nr VIII/53/19 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Dąbrówno,
d) przejęcia od Powiatu Ostródzkiego części drogi powiatowej (Elgnowo – Lewałd Wielki) nr 1957N i zaliczenia jej do kategorii dróg gminnych,
e) przejęcia od Powiatu Ostródzkiego drogi powiatowej (Dębień – Rumian – Lewałd Wielki) nr 1256N i zaliczenia jej do kategorii dróg gminnych,
f) przejęcia od Powiatu Ostródzkiego drogi powiatowej (Rumienica – Lewałd Wielki) nr 1224N i zaliczenia jej do kategorii dróg gminnych,
g) przejęcia od Powiatu Ostródzkiego drogi powiatowej (Lewałd Wielki) nr 1268N i zaliczenia jej do kategorii róg gminnych,
h) przejęcia od Powiatu Ostródzkiego zadania publicznego zarządzania odcinkiem drogi powiatowej 1259N,
i) udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Ostródzkiego,
j) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego teren zlokalizowany w sąsiedztwie ul. Dworcowej oraz ul. Ostródzkiej, Gmina Dąbrówno,
k) zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy i Wsi Dąbrówno dla działki ewidencyjnej nr 530/9, w obrębie geodezyjnym Dąbrówno, Gmina Dąbrówno.
4. Informacja Wójta Gminy Dąbrówno o pracy Wójta w okresie międzysesyjnym oraz z wykonania uchwał.
5. Przyjęcie Protokołów z  XLVII, XLVIII Sesji Rady Gminy Dąbrówno.
6. Interpelacje i zapytania Radnych Gminy.
7. Sprawy różne.
8. Zamknięcie Sesji.
 
 
 
Otwarcie XLIX SESJI RADY GMINY DĄBRÓWNO
nastąpi w dniu 26 lipca 2022 roku (wtorek) o godz. 9:00
w Gminnym Centrum  Kulturalno – Bibliotecznym w Dąbrównie,  
ul. Kościuszki 11c.
 
PRZEWODNICZĄCY RADY 
                                                                                               GMINY DĄBRÓWNO
 
 
                                                                /-/ Kamil Ruciński
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy w Dąbrównie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-07-18
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Dorota Kędzierska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-07-18 22:09:37
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Paweł Gardecki
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-07-18 22:09:40
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Paweł Gardecki
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-07-20 00:08:20
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
175 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »