ˆ

Ekran listy informacji

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

LXV Sesja Rady Gminy Dąbrówno

Akapit nr 1 - brak tytułu

O G Ł O S Z E N I E
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 40 ze zm.) z w o ł u j ę LXVI Sesję Rady Gminy Dąbrówno.
 
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrówno na lata 2023 - 2035.
b) zmian w budżecie Gminy Dąbrówno na 2023 rok.
c) zmiany Uchwały Nr XLIX/314/22 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 26 lipca 2022 roku w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy i wsi Dąbrówno dla działki ewidencyjnej nr 530/9 w obrębie geodezyjnym Dąbrówno, Gmina Dąbrówno.
d) zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej na okres 25 lat w trybie bezprzetargowym.
e) wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 20 lat części działki nr 4/46 obręb geodezyjny Samin stanowiącej własność Gminy Dąbrówno.
f) uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dąbrówno.
4. Informacja Wójta Gminy Dąbrówno o pracy Wójta w okresie międzysesyjnym oraz z wykonania uchwał.
5. Przyjęcie Protokołu z LXV Sesji Rady Gminy Dąbrówno
6. Interpelacje i zapytania Radnych Gminy.
7. Sprawy różne.
8. Zamknięcie Sesji.
 

Otwarcie LXVI SESJI RADY GMINY DĄBRÓWNO
nastąpi w dniu 11 września 2023 roku (poniedziałek) o godz. 13:00 w Gminnym Centrum Kulturalno – Bibliotecznym w Dąbrównie, ul. Kościuszki 11c.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY DĄBRÓWNO
/-/ Kamil Ruciński

Podstawa prawna zwolnienia:
Art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8.03.1990r. o samorządzie gminnym (t. jedn. Dz. U. z 2023 r., poz. 40 ze zm.).
Art. 25 ust. 3: „Pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy”.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy w Dąbrównie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-09-01
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Dorota Kędzierska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-09-01 22:20:10
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Paweł Gardecki
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-09-01 22:22:01
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Paweł Gardecki
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-09-01 22:31:05
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
216 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »