ˆ

Ekran listy informacji

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

LX Sesja Rady Gminy Dąbrówno

Akapit nr 1 - brak tytułu

OGŁOSZENIE
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 40)   z w o ł u j ę   LX  Sesję Rady Gminy Dąbrówno.
 
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 
3. Przyjęcie sprawozdania z rocznego programu współpracy Gminy Dąbrówno z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2022.
4. Przyjęcie sprawozdania z działalności Gminnego Centrum Kulturalno – Bibliotecznego w Dąbrównie za rok 2022.
5. Podjęcie uchwał w sprawie: 
a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrówno na lata 2023 – 2035,
b) zmian w budżecie Gminy Dąbrówno na 2023 rok,
c) przyjęcia zadania z zakresu administracji rządowej, dotyczącego obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych przez Gminę Dąbrówno na rok 2023,
d) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość z dotychczasowym dzierżawcą oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu tej umowy.
6. Przyjęcie Protokołów z  LVIII, LIX Sesji Rady Gminy Dąbrówno.
7. Interpelacje i zapytania Radnych Gminy.
8. Sprawy różne.
9. Zamknięcie Sesji.
 
Otwarcie LX SESJI RADY GMINY DĄBRÓWNO
nastąpi w dniu 30 marca 2023 roku (czwartek) o godz. 13:00
w Gminnym Centrum  Kulturalno – Bibliotecznym w Dąbrównie, ul. Kościuszki 11c.
 
 
PRZEWODNICZĄCY RADY
    GMINY DĄBRÓWNO
 
       /-/ Kamil Ruciński
 
 
 
Podstawa prawna zwolnienia:                                                                                                                                                                                     
Art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8.03.1990r. o samorządzie gminnym (t. jedn. Dz. U. z 2023 r., poz. 40).
Art. 25 ust. 3: „Pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy”.
 
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy w Dąbrównie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-03-22
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Dorota Kędzierska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-03-22 14:29:17
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Paweł Gardecki
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-03-22 14:29:20
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Paweł Gardecki
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-03-22 14:33:57
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
156 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »