ˆ

Ekran listy informacji

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

LIV Sesja Rady Gminy Dąbrówno

Akapit nr 1 - brak tytułu

OGŁOSZENIE
 
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 559 ze zm.)   z w o ł u j ę   LIV  Sesję Rady Gminy Dąbrówno.
 
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 
3. Podjęcie uchwał w sprawie: 
a) zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrówno na lata 2022 – 2035,
b) zmian w budżecie gminy Dąbrówno na 2022 rok,
c) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,
d) uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrówno na lata 
2023 – 2028,
e) uchwalenia budżetu gminy Dąbrówno na 2023 rok,
f) ustalenia stawek za 1 kilometr przebiegu pojazdów, uwzględnianych przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców,
g) wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów jako dz. Nr 242/1, położona w miejscowości Marwałd,
h) przyjęcia planów pracy komisji Rady Gminy Dąbrówno na rok 2023,
i) przyjęcia planu pracy Rady Gminy Dąbrówno na rok 2023.
4. Informacja Wójta Gminy Dąbrówno o pracy Wójta w okresie międzysesyjnym oraz z wykonania uchwał.
5. Przyjęcie Protokołów z  LII, LIII Sesji Rady Gminy Dąbrówno.
6. Interpelacje i zapytania Radnych Gminy.
7. Sprawy różne.
8. Zamknięcie Sesji.
 
 
 
Otwarcie LIV SESJI RADY GMINY DĄBRÓWNO nastąpi w dniu 06 grudnia 2022 roku (wtorek) o godz. 13:00
w Gminnym Centrum  Kulturalno – Bibliotecznym w Dąbrównie, ul. Kościuszki 11c.
 
 
 
 
PRZEWODNICZĄCY RADY
       GMINY DĄBRÓWNO
            /-/ Kamil Ruciński

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy w Dąbrównie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-11-29
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Dorota Kędzierska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-11-29 21:47:56
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Paweł Gardecki
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-11-29 22:40:07
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Paweł Gardecki
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-11-29 22:56:01
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
170 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »