Wykaz nieruchomości przeznaczonej do... - Wykazy nieruchomości - Urząd Gminy w Dąbrównie
ˆ

Wykazy nieruchomości

Drukuj informację

Szczegóły informacji

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu. Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa niezabudowana, położona w miejscowości Leszcz, gmina Dąbrówno i oznaczona w ewidencji gruntów jako działka Nr 111 o powierzchni 0,5000 ha.

Data wprowadzenia informcji do BIP: 2017-11-08 12:22:17 Informacja ogłoszona dnia 2017-11-08 12:22:20 przez Administrator Systemu, informacja należąca do archiwum

Akapit nr 1 - brak tytułu

WYKAZ
 
Wójt Gminy Dąbrówno działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.) oraz na podstawie Uchwały Nr XXXIX/234/17 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 31 października 2017 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gminnej niezabudowanej, położonej w miejscowości Leszcz, gmina Dąbrówno – podaje do publicznej wiadomości, że przeznaczona do sprzedaży nieruchomość gruntową niezabudowaną stanowiącą własność Gminy Dąbrówno w drodze przetargu.
 
Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona w ewidencji gruntów nr 111 o powierzchni 0,5000 ha, położona w obrębie Leszcz, gmina Dąbrówno, powiat ostródzki, woj. warmińsko-mazurskie.
 
Dla nieruchomości urządzona jest księga wieczysta KW EL1O/00044754/3 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Ostródzie, V Wydział Ksiąg Wieczystych.
 
Nieruchomość będąca przedmiotem sprzedaży położona jest w miejscowości Leszcz, w odległości ok. 5 km od Dąbrówna – miejscowości stanowiącej siedzibę gminy Dąbrówno, ok. 23 km od Działdowa, 42 km od Ostródy i ok. 62 km od Olsztyna.
 
Nieruchomość położona jest z dala od zabudowań, na kolonii miejscowości, w sąsiedztwie gruntów rolnych i leśnych. Działka ma kształt nieregularny, znacznie wydłużony. Przez działkę przebiega sieć wodociągowa i telekomunikacyjna.
 
Wieś Leszcz położona jest na terenie gminy Dąbrówno, w południowej części powiatu ostródzkiego, w województwie warmińsko-mazurskim, w odległości ok. 5 km od Dąbrówna – miejscowości stanowiącej siedzibę gminy Dąbrówno. Gmina Dąbrówno jest to gmina wiejska, której przeważającą część gruntów stanowią użytki rolne i leśne.
 
Miejscowość Leszcz położona jest nad jeziorem Dąbrowa Wielka. Miejscowość ta w okresie letnim cieszy się dużą popularnością wśród turystów.
 
Zgodnie z Uchwałą XXXII/187/17 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 4 stycznia 2017 roku w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dąbrówno sprzedawana nieruchomość położona jest na terenie oznaczonym symbolem „4 PG” – tereny i obszary górnicze.
 
Cena wywoławcza nieruchomości gruntowej niezabudowanej – 22.450,00 zł (słownie: dwadzieścia dwa tysiące czterysta pięćdziesiąt złotych 00/100) – netto /bez VAT/
 
Do podanej kwoty należy doliczyć obowiązujący podatek VAT.
 
Sprzedający sprzedaje nieruchomość zgodnie z dokumentem z dnia 03.11.2017 r. „Informacja o działce” dostępnym na portalu ostroda.geoportal2.pl. Nabywający nieruchomość oświadczy w akcie notarialnym, że nie będzie występował z żadnymi roszczeniami wobec Sprzedającego z tytułu ewentualnej niezgodności w zakresie rodzaju użytków oraz ewentualnej różnicy w powierzchni sprzedawanej nieruchomości, jeżeli po sprzedaży geodeta wykaże inną powierzchnię niż jest to oznaczone w wyżej wymienionym dokumencie.
 
Termin, miejsce i warunki przetargu zostaną podane do publicznej wiadomości odrębnym ogłoszeniem.
 
Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu płatna jest jednorazowo przed zawarciem umowy notarialnej bez możliwości rozłożenia na raty.
 
Termin i miejsce zawarcia umowy sprzedaży oraz notariusza wyznacza Gmina.
 
Koszty aktu notarialnego ponosi nabywca.
 
Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo nabycia nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.) – wynosi sześć tygodni licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.
 
Niniejszy wykaz podlega wywieszeniu na okres 21 dni, tj. od dnia 08.11.2017 r. do dnia 29.11.2017 r.
 
Szczegółowe informacje dotyczące nieruchomości zamieszczonej w wykazie przetargu można uzyskać:
  1. Na stronie internetowej: http://bip.dabrowno.pl/388/Wykazy_nieruchomosci/
  2. Urząd Gminy w Dąbrównie pokój Nr 4,
  3. telefonicznie pod numerem 89 647-40-87 wew. 30 w godz. 700 do 1500.
Ogłoszenie podlega publikacji na tablicach ogłoszeń w siedzibach oraz stronach internetowych:
  1. Urzędu Gminy w Dąbrównie, ul. Kościuszki 21, 14-120 Dąbrówno,
  2. Sołectwie właściwym terytorialnie ze względu na położenie nieruchomości,
  3. Na stronie internetowej: http://bip.dabrowno.pl/388/Wykazy_nieruchomosci,
  4. Na stronie internetowej: http://otoprzetargi.pl/
 
Dąbrówno, dnia 08.11.2017 r.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy w Dąbrównie
Osoba, która wytworzyla informację: Piotr Machynia Data wytworzenia informacji: 2017-11-08 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Piotr Machynia Data wprowadzenia do BIP 2017-11-08 12:22:17
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2017-11-08 12:22:20
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2017-11-08 12:22:20
Artykuł był wyświetlony: 260 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Dąbrówno
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu