ˆ

Ekran listy informacji

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

XLV Sesja Rady Gminy Dąbrówno

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-03-21 08:58:47

Akapit nr 1 - brak tytułu

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 z późn. zm.)
zwołuję 
XLV Sesję Rady Gminy Dąbrówno
Proponowany porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Podjęcie uchwał w sprawie:
 1. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrówno na lata 2018 – 2030.
 2. zmian w budżecie gminy Dąbrówno na 2018 rok.
 3. podziału Gminy Dąbrówno na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
 4. podziału Gminy Dąbrówno na obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych.
 5. utworzenia Punktu Przedszkolnego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Dąbrównie.
 6. określenia kryteriów oraz przyznania liczby punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli oraz oddziałów i punktów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Dąbrówno.
 7. uchwalenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dąbrówno w roku 2018”.
 8. przyjęcia zadania z zakresu administracji rządowej, dotyczącego obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych przez Gminę Dąbrówno na rok 2018.
 9. wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na okres 5 lat oraz odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Dąbrówno, dz. nr 138, obręb Dąbrówno, gm. Dąbrówno
 10. zamiany gruntów położonych w miejscowości Leszcz, gmina Dąbrówno, dz. nr 84, obręb Leszcz.
 11. sprzedaży nieruchomości gminnej niezabudowanej, położonej w miejscowości Leszcz, gmina Dąbrówno, dz. nr 86, obręb Leszcz.
 12. sprzedaży nieruchomości gminnej niezabudowanej, położonej w miejscowości Leszcz, gmina Dąbrówno, dz. nr 83, obręb Leszcz.
 13. wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego w miejscowości Wierzbica, na rzecz dotychczasowych najemców w drodze bezprzetargowej.
 14. rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrównie.
 1. Przyjęcie sprawozdania z działalności Gminnego Centrum Kulturalno – Bibliotecznego w Dąbrównie za 2017 rok.
 2. Przyjęcie sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrównie za 2017 rok.
 3. Przyjęcie sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Dąbrówno za 2017 rok.
 4. Przyjęcie sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie za 2017 rok.
 5. Informacje Wójta Gminy:
 1. o pracy Wójta Gminy Dąbrówno w okresie międzysesyjnym,
 2. z wykonania uchwał.
 1. Przyjęcie protokołu z XLIV Sesji Rady Gminy Dąbrówno.
 2. Interpelacje i wnioski Radnych Gminy.
 3. Sprawy różne.
 4. Zamknięcie sesji.
Otwarcie XLV SESJI RADY GMINY DĄBRÓWNO nastąpi w dniu 29 marca 2018 r. (czwartek) o godz. 14.00 w Gminnym Centrum Kulturalno – Bibliotecznym w Dąbrównie, ul. Kościuszki 11c.
Przewodniczący Rady Gminy Dąbrówno
/-/ Andrzej Krzemiński
 
Podstawa prawna zwolnienia:                                                                         
Art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8.03.1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2017 r., poz. 1875). Art. 25 ust.3. Pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.”

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy w Dąbrównie
Osoba, która wytworzyla informację: Marta Dembkowska Data wytworzenia informacji: 2018-03-20 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Marta Dembkowska Data wprowadzenia do BIP 2018-03-21 08:58:47
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2018-03-21 09:00:20
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2018-03-21 09:00:20
Artykuł był wyświetlony: 46 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Dąbrówno
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu