ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
1 2018-07-05 2018-07-13 14:15:00 Adaptacja pomieszczeń GCKB w Dąbrównie na potrzeby Punktu Przedszkolnego. Zakup wyposażenia. w toku
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 334.7 KiB)
 • TOM I SIWZ Instrukcja dla Wykonawców (PDF, 735.4 KiB)
 • Część 1. Sprzet komputerowy multimedialny i oprogramowanie przedszkole (PDF, 482.3 KiB)
 • Część 2. Pomoce edukacyjne (PDF, 232.1 KiB)
 • TOM II SIWZ Wzór umowy (PDF, 349.3 KiB)
 • Formularze (DOC, 100.5 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Pzp (PDF, 304.2 KiB)
2 2018-06-22 2018-07-05 14:15:00 Zakup wyposażenia pracowni szkolnych na potrzeby Publicznej Szkoły Podstawowej w Elgnowie. rozstrzygnięty
 • TOM I SIWZ Instrukcja dla Wykonawców (PDF, 523.4 KiB)
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 345.4 KiB)
 • Część 1. Sprzęt sportowy (PDF, 108.1 KiB)
 • Część 2. Pomoce dydaktyczne (PDF, 425.1 KiB)
 • Część 3. Sprzet komputerowy multimedialny i oprogramowanie (PDF, 292.4 KiB)
 • TOM II SIWZ Wzór umowy (PDF, 349.3 KiB)
 • Formularze (DOC, 105.5 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania dot. wyjaśnienia treści SIWZ (PDF, 223.9 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania dot. wyjaśnienia treści SIWZ (PDF, 168.1 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania dot. wyjaśnienia treści SIWZ (PDF, 139.1 KiB)
 • Modyfikacja treści SIWZ (PDF, 238.1 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 276 KiB)
 • Część 3. Sprzęt komputerowy multimedialny i oprogramowanie - aktualizacja (PDF, 626.6 KiB)
 • Informacja z otwarcia kopert (PDF, 309.5 KiB)
 • Informacja na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy Pzp o wyborze najkorzystniejszej oferty i unieważnieniu części 1 (PDF, 173.1 KiB)
3 2018-06-22 2018-07-03 14:15:00 Adaptacja pomieszczeń GCKB w Dąbrównie na potrzeby Punktu Przedszkolnego. Zakup wyposażenia. rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 337.7 KiB)
 • TOM I SIWZ Instrukcja dla Wykonawców (PDF, 546.5 KiB)
 • TOM II SIWZ Wzór umowy (PDF, 328.9 KiB)
 • Część 1. Zakup mebli i wyposażenia (PDF, 131.5 KiB)
 • Część 2. Sprzet komputerowy multimedialny i oprogramowanie przedszkole (PDF, 192.4 KiB)
 • Część 3. Pomoce edukacyjne (PDF, 110.7 KiB)
 • Formularze (DOC, 106 KiB)
 • Informacja z otwarcia kopert (PDF, 303.3 KiB)
 • Informacja na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy Pzp o wyborze najkorzystniejszej oferty i unieważnieniu części postępowania (PDF, 171 KiB)
4 2018-06-20 2018-06-29 14:30:00 Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na pokrycie planowanego deficytu. rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 293.1 KiB)
 • TOM I SIWZ Instrukcja dla Wykonawców (PDF, 827.8 KiB)
 • ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ (ZIP, 6.2 MiB)
 • Formularze (DOC, 75 KiB)
 • Istotne dla stron postanowienia umowy (PDF, 253.5 KiB)
 • Informacja z otwarcia kopert (PDF, 204.3 KiB)
 • Informacja na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy Pzp o wyborze najkorzystniejszej oferty. (PDF, 208.4 KiB)
5 2018-06-08 2018-06-26 14:15:00 Przebudowa świetlicy wiejskiej w Ostrowitem unieważniony
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 352 KiB)
 • Formularze (DOC, 392 KiB)
 • TOM I SIWZ Instrukcja dla Wykonawców (PDF, 766.1 KiB)
 • TOM II SIWZ Wzór umowy (PDF, 420.8 KiB)
 • Dokumentacja projektowa (ZIP, 23.8 MiB)
 • Informacja o unieważnieniu postępowania (PDF, 291.3 KiB)
6 2018-05-30 2018-06-12 12:00:00 Zakup wyposażenia pracowni szkolnych na potrzeby Publicznej Szkoły Podstawowej w Elgnowie. rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 359.5 KiB)
 • TOM I SIWZ Instrukcja dla Wykonawców (PDF, 749.9 KiB)
 • TOM II SIWZ Wzór umowy (PDF, 329.6 KiB)
 • Formularze (DOC, 108.5 KiB)
 • Zał. nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Część 1 - Sprzęt sportowy. (PDF, 108.1 KiB)
 • Zał. nr 2 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Część 2 - Pomoce dydaktyczne. (PDF, 404.6 KiB)
 • Zał. nr 3 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Część 3 - Pracownia języka angielskiego. (PDF, 275.5 KiB)
 • Zał. nr 4 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Część 4 - Zakup, dostawa i montaż mebli. (PDF, 92.3 KiB)
 • Zał. nr 5 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Część 5 - Sprzęt komputerowy, multimedialny oraz oprogramowanie. (PDF, 262.1 KiB)
 • Zawiadomienie o poprawieniu oczywistej omyłki rachunkowej (PDF, 210.9 KiB)
 • INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT – SPROSTOWANIE (PDF, 241.3 KiB)
 • INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY ORAZ O UNIEWAŻNIENIU CZĘŚCI POSTĘPOWANIA (PDF, 222.1 KiB)
7 2018-05-16 2018-06-05 14:15:00 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym: "Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Elgnowie". rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 348.1 KiB)
 • TOM I SIWZ Instrukcja dla Wykonawców (PDF, 796.8 KiB)
 • TOM II SIWZ Wzór umowy (PDF, 415 KiB)
 • TOM III SIWZ Dokumentacja techniczna (ZIP, 5.2 MiB)
 • Formularze (DOC, 120 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania dot. wyjaśnienia treści SIWZ (PDF, 218.1 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Pzp Elgnowo Termomodernizacja 05.06.2018 r. (PDF, 394.9 KiB)
 • Informacja na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy Pzp o unieważnieniu postępowania Elgnowo Termomodernizacja 05.06.2018 r. (PDF, 405.5 KiB)
8 2018-03-02 2018-03-20 14:30:00 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pod nazwą: "Budowa wielofunkcyjnego boiska przy Publicznej Szkole Podstawowej w Elgnowie". rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 331.7 KiB)
 • TOM I SIWZ Instrukcja dla Wykonawców (PDF, 809.2 KiB)
 • TOM II SIWZ wzór umowy (PDF, 406.6 KiB)
 • TOM III SIWZ Dokumentacja techniczna (ZIP, 10.9 MiB)
 • Formularze (DOC, 120 KiB)
 • Odpowiedź na pytanie Wykonawcy (PDF, 172.1 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert. (PDF, 358.7 KiB)
 • Informacja na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy Pzp o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 165.3 KiB)
9 2018-01-16 2018-02-01 14:15:00 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pod nazwą: Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Elgnowie. unieważniony
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 491.1 KiB)
 • TOM I SIWZ Instrukcja dla Wykonawców (PDF, 1 MiB)
 • TOM II SIWZ Wzór umowy (PDF, 552.6 KiB)
 • TOM IIIA DOKUMENTACJA (RAR, 5.2 MiB)
 • Formularze (DOC, 121 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania dot. wyjaśnienia treści SIWZ (PDF, 755.9 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Pzp (PDF, 356.1 KiB)
 • Informacja na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy Pzp o unieważnieniu postępowania (PDF, 227.2 KiB)
10 2017-11-28 2017-12-20 14:15:00 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pod nazwą: „Adaptacja pomieszczeń GCKB w Dąbrównie na potrzeby Punktu Przedszkolnego”. rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 333.8 KiB)
 • TOM I SIWZ Instrukcja dla Wykonawców (PDF, 754.5 KiB)
 • TOM II SIWZ Projekt umowy (PDF, 577.2 KiB)
 • projekt budowlany (PDF, 55.4 MiB)
 • Przedmiar - adaptacja GCKB na Punkt Przedskzolny (PDF, 2.1 MiB)
 • Formularze (DOC, 121 KiB)
 • Modyfikacja treści SIWZ - informacja o zmianie załączników (PDF, 157.8 KiB)
 • Punkt Przedszkolny -SSWiN CCTV (PDF, 252.8 KiB)
 • Przedmiar -SSWiN CCTV (PDF, 445.9 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 158.9 KiB)
 • Modyfikacja treści SIWZ 2 (PDF, 166.7 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania dot. wyjaśnienia treści SIWZ 1. (PDF, 259.1 KiB)
 • przedmiar 2017.12.12 (PDF, 77.4 KiB)
 • aneks przedmiar 2017.12.12 (PDF, 26.4 KiB)
 • załącznik nr 1 (ZIP, 12.7 MiB)
 • załącznik nr 2- rzut parteru (PDF, 383.5 KiB)
 • załacznik nr 3- rzut parteru (DWG, 295.9 KiB)
 • załącznik nr 4 (ZIP, 1.2 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Pzp (PDF, 399.3 KiB)
 • Informacja na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy Pzp o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 167.4 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Dąbrówno
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu