ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
1 2018-03-02 2018-03-20 14:30:00 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pod nazwą: "Budowa wielofunkcyjnego boiska przy Publicznej Szkole Podstawowej w Elgnowie". w toku
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 331.7 KiB)
 • TOM I SIWZ Instrukcja dla Wykonawców (PDF, 809.2 KiB)
 • TOM II SIWZ wzór umowy (PDF, 406.6 KiB)
 • TOM III SIWZ Dokumentacja techniczna (ZIP, 10.9 MiB)
 • Formularze (DOC, 120 KiB)
 • Odpowiedź na pytanie Wykonawcy (PDF, 172.1 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert. (PDF, 358.7 KiB)
2 2018-01-16 2018-02-01 14:15:00 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pod nazwą: Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Elgnowie. unieważniony
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 491.1 KiB)
 • TOM I SIWZ Instrukcja dla Wykonawców (PDF, 1 MiB)
 • TOM II SIWZ Wzór umowy (PDF, 552.6 KiB)
 • TOM IIIA DOKUMENTACJA (RAR, 5.2 MiB)
 • Formularze (DOC, 121 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania dot. wyjaśnienia treści SIWZ (PDF, 755.9 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Pzp (PDF, 356.1 KiB)
 • Informacja na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy Pzp o unieważnieniu postępowania (PDF, 227.2 KiB)
3 2017-11-28 2017-12-20 14:15:00 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pod nazwą: „Adaptacja pomieszczeń GCKB w Dąbrównie na potrzeby Punktu Przedszkolnego”. rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 333.8 KiB)
 • TOM I SIWZ Instrukcja dla Wykonawców (PDF, 754.5 KiB)
 • TOM II SIWZ Projekt umowy (PDF, 577.2 KiB)
 • projekt budowlany (PDF, 55.4 MiB)
 • Przedmiar - adaptacja GCKB na Punkt Przedskzolny (PDF, 2.1 MiB)
 • Formularze (DOC, 121 KiB)
 • Modyfikacja treści SIWZ - informacja o zmianie załączników (PDF, 157.8 KiB)
 • Punkt Przedszkolny -SSWiN CCTV (PDF, 252.8 KiB)
 • Przedmiar -SSWiN CCTV (PDF, 445.9 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 158.9 KiB)
 • Modyfikacja treści SIWZ 2 (PDF, 166.7 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania dot. wyjaśnienia treści SIWZ 1. (PDF, 259.1 KiB)
 • przedmiar 2017.12.12 (PDF, 77.4 KiB)
 • aneks przedmiar 2017.12.12 (PDF, 26.4 KiB)
 • załącznik nr 1 (ZIP, 12.7 MiB)
 • załącznik nr 2- rzut parteru (PDF, 383.5 KiB)
 • załacznik nr 3- rzut parteru (DWG, 295.9 KiB)
 • załącznik nr 4 (ZIP, 1.2 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Pzp (PDF, 399.3 KiB)
 • Informacja na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy Pzp o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 167.4 KiB)
4 2017-11-27 2017-12-11 09:00:00 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pod nazwą: „Transport uczniów do placówek oświatowych w 2018 roku". rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 192.3 KiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 511.2 KiB)
 • Formularz ofertowy, oświadczenia (PDF, 273.9 KiB)
 • Wzór umowy (PDF, 198.2 KiB)
 • Informcja o złożonych ofertach (PDF, 267.8 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 187.1 KiB)
5 2017-11-21 2017-12-06 14:15:00 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pod nazwą: Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Elgnowie. rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 345.9 KiB)
 • TOM I SIWZ Instrukcja dla Wykonawców (PDF, 874 KiB)
 • TOM II SIWZ Projekt umowa (PDF, 396 KiB)
 • TOM IIIA DOKUMENTACJA CZĘŚĆ PIERWSZA - TERMOMODERNIZACJA (RAR, 5.2 MiB)
 • TOM IIIB DOKUMENTACJA CZĘŚĆ DRUGA – WYMIANA C. O (RAR, 19 MiB)
 • Modyfikacja treści SIWZ 1 (PDF, 157.7 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania dot. wyjaśnienia treści SIWZ 1 (PDF, 246.9 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania dot. wyjaśnienia treści SIWZ 2 (PDF, 332.3 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania dot. wyjaśnienia treści SIWZ 3 (PDF, 319.2 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania dot. wyjaśnienia treści SIWZ 4 (PDF, 326.8 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Pzp (PDF, 387.6 KiB)
 • Wniosek o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. (PDF, 198.2 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz unieważnieniu pierwszej części postępowania (PDF, 179.5 KiB)
6 2017-09-26 2017-10-24 11:30:00 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pod nazwą: Przejęcie długoterminowych zobowiązań finansowych Gminy Dąbrówno w kwocie 2.690.000 zł rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 155.2 KiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 476.4 KiB)
 • Załącznik nr 1 (PDF, 565 KiB)
 • Załącznik nr 1A (XLS, 120.5 KiB)
 • Załącznik nr 2 (PDF, 200.8 KiB)
 • Załącznik nr 3 (PDF, 296 KiB)
 • Załącznik nr 4 (PDF, 300 KiB)
 • Załącznik nr 5 (PDF, 356.5 KiB)
 • Załącznik nr 6 (PDF, 216.7 KiB)
 • Załącznik nr 7 (PDF, 202.9 KiB)
 • Załącznik nr 8 -dokumentacja finansowa (RAR, 2.2 MiB)
 • Wyjaśnienie treści SIWZ -odpowiedź na pytania wykonawców (PDF, 4.5 MiB)
 • Wyjaśnienie treści SIWZ 2 -odpowiedź na pytania wykonawców (PDF, 336.3 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 115.1 KiB)
 • Zmiana treści SIWZ (PDF, 218.3 KiB)
 • zmiana treści SIWZ 2 (PDF, 206.9 KiB)
 • załącznik nr 1 do zmiany treści SIWZ 2 (PDF, 671.6 KiB)
 • Wyjaśnienie treści SIWZ 3 -odpowiedź na pytania wykonawców (PDF, 126.6 KiB)
 • Wyjaśnienie treści SIWZ 4 -odpowiedź na pytania wykonawców (PDF, 125.9 KiB)
 • Informacja dot. złożonych ofert (PDF, 404.7 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 422.2 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 98.1 KiB)
7 2017-08-31 2017-09-20 11:30:00 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pod nazwą: Przejęcie długoterminowych zobowiązań finansowych Gminy Dąbrówno w kwocie 2.690.000 zł rozstrzygnięty
 • 20170831_ogloszenie (PDF, 154.7 KiB)
 • SIWZ (PDF, 476.3 KiB)
 • załącznik nr 1 (PDF, 564.9 KiB)
 • załącznik nr 1A. (XLS, 120.5 KiB)
 • załącznik nr 2 (PDF, 200.8 KiB)
 • załącznik nr 3 (PDF, 296.1 KiB)
 • załącznik nr 4 (PDF, 299.9 KiB)
 • załącznik nr 5 (PDF, 357.2 KiB)
 • załącznik nr 6 (PDF, 216.5 KiB)
 • załącznik nr 7 (PDF, 202.9 KiB)
 • 28s20151 (PDF, 1.2 MiB)
 • 20170821_uchwala_przejecie-1 (DOCX, 24 KiB)
 • doc27s20151 (PDF, 794.9 KiB)
 • docNDS20151 (PDF, 262.2 KiB)
 • docRB-Z20141 (PDF, 95.1 KiB)
 • docZ20151 (PDF, 96 KiB)
 • Gmina mienie 2016 (XLSX, 15.4 KiB)
 • NDS20141 (PDF, 267 KiB)
 • Rb 27S 20141 (PDF, 762.3 KiB)
 • RB27s20161 (PDF, 792.9 KiB)
 • RB-27s20171 (PDF, 794.2 KiB)
 • RB28s20141 (PDF, 1.2 MiB)
 • RB28s20161 (PDF, 1.2 MiB)
 • RB-28s20171 (PDF, 1.2 MiB)
 • RbNDS20161 (PDF, 262.9 KiB)
 • Rb-NDS20171 (PDF, 262.8 KiB)
 • RB-Z20161 (PDF, 95.1 KiB)
 • Rb-Z20171 (PDF, 92.6 KiB)
 • Spr. z wykonania budżetu - 2016 r. (DOC, 384 KiB)
 • Uchwała zm. WPF (5) (DOCX, 14.5 KiB)
 • zmiana uchwały budż.(6) (DOC, 50 KiB)
 • Uchwała Nr RIO. VIII-0120-147-17 (PDF, 625.1 KiB)
 • OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi (PDF, 739.6 KiB)
8 2017-07-11 2017-07-19 13:00:00 ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu - BZP (PDF, 138.2 KiB)
 • Ogłoszenie o zamówieniu - Platforma Licytacji (PDF, 1.1 MiB)
 • Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (DOC, 29.5 KiB)
 • Oświadczenie z art 25a ust 1 Ustawy Pzp Podstawy wykluczenia (DOCX, 21.6 KiB)
 • Oświadczenie z art 25a ust 1 Ustawy Pzp Warunki udzialu w postępowaniu (DOCX, 19.7 KiB)
 • Potwierdzenie należytego wykonania zamówienia (DOC, 31.5 KiB)
 • Projekt umowy sprzedaży energii elektrycznej (PDF, 124.6 KiB)
 • Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (DOC, 396 KiB)
 • Wykaz dostaw (DOC, 36.5 KiB)
 • Wzór wniosku (DOC, 28.5 KiB)
 • Załącznik nr 1 do projektu umowy (DOC, 402 KiB)
 • ODPOWIEDZI NR 1 NA ZAPYTANIA WYKONAWCÓW (DOCX, 21.5 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (DOC, 35.5 KiB)
9 2016-12-07 2016-12-22 09:00:00 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pod nazwą: Transport uczniów do placówek oświatowych w 2017 r. rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 163.2 KiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 474.7 KiB)
 • Zał. Nr 1 -formularz ofertowy (DOC, 131.5 KiB)
 • Zał. Nr 2 -oświadczenie art. 22 ust. 1 (DOCX, 14 KiB)
 • Zał. Nr 3 -oświadczenie art. 24 ust. 1 (DOCX, 12.9 KiB)
 • Zał. Nr 4 -oświadczenie -grupa kapitałowa (DOCX, 13.1 KiB)
 • Zał. Nr 5 -projekt umowy (DOCX, 23.4 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 92.4 KiB)
10 2016-11-29 2016-12-27 08:00:00 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pod nazwą: Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii w celu modernizacji publicznej Szkoły Podstawowej w Dąbrównie. rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 155.4 KiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 293.7 KiB)
 • Zał. 1- formularz ofertowy (DOC, 387 KiB)
 • Zał. 2- oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu (DOCX, 345.1 KiB)
 • Zał. 2a- oświadczenie dotyczące przesłanek do wykluczenia (DOCX, 343.5 KiB)
 • Zał. 3- wzór umowy (DOC, 485.5 KiB)
 • Zał. 4- Program Funkcjonalno- Użytkowy (ZIP, 7.3 MiB)
 • Zał. 5- audyt energetyczny budynku (PDF, 776.4 KiB)
 • Zał. 6- projekt robót geologicznych na wykonanie otworów technologicznych (PDF, 12.3 MiB)
 • Zał. 7- wytyczne Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków - Szkoła Podstawowa w Dąbrównie (PDF, 480.5 KiB)
 • Zał. 8- wzór- wykaz wykonanych robót budowlanych (DOC, 357.5 KiB)
 • Zał. 9- wzór- wykaz osób (DOC, 356 KiB)
 • Zał. 10- wzór pełnomocnictwa (DOC, 358 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 56.2 KiB)
 • Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 90.3 KiB)
 • Załącznik do zmiany SIWZ (PDF, 1.4 MiB)
 • Wyjaśnienie treści SIWZ (PDF, 1.2 MiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2 (PDF, 54.2 KiB)
 • Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 2 (PDF, 99.1 KiB)
 • Informacja, o której mowa w art.86 ust.5 uPzp (PDF, 450.3 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 318.6 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 84.3 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Dąbrówno
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu