Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Dąbrówno
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran szczegółów informacji

Szczegóły informacji

Gminne Centrum Kulturalno Biblioteczne

Informacja ogłoszona dnia 2016-03-14 14:34:08 przez Administrator Systemu

Akapit nr 1 - brak tytułu

Gminne Centrum Kulturalno-Biblioteczne
ul. Kościuszki 11
14-120 Dąbrówno
Telefon: 89 646 11 98
Dyrektor: Daniel Drobisz
 
Celem Gminnego Centrum Kulturalno-Bibliotecznego w Dąbrównie jest prowadzenie wielokierunkowej działalności rozwijającej i zaspokajającej potrzeby kulturalne oraz potrzeby czytelnictwa mieszkańców gminy Dąbrówno, jak również upowszechnianie i promocja kultury lokalnej i folkloru.
 
Do zadań GCKB w zakresie upowszechniania kultury należy rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań społeczno-kulturalnych poprzez:
 1. prowadzenie edukacji kulturalnej i społecznej mieszkańców gminy,
 2. popularyzację i promocję twórczości artystycznej ze wszystkich dziedzin sztuki,
 3. stałą pomoc metodyczną dla amatorskiego ruchu artystycznego, grup twórczych i środowiskowych oraz tworzenie warunków do rozwoju twórczości, folkloru, rękodzieła ludowego i artystycznego,
 4. gromadzenie i wykorzystanie zasobów informacyjnych dotyczących zjawisk kulturowych i społecznego środowiska,
 5. działania metodyczne polegające na wypracowaniu innowacyjnych form i metod działalności społeczno – kulturalnej w środowisku lokalnym,
 6. prowadzenie i wspieranie zespołów artystycznych i grup twórczych,
 7. tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowania wiedzą i sztuką,
 8. opiekę nad świetlicami wiejskimi,
 9. organizację i koordynację imprez kulturalnych, festynów, imprez sportowo-rekreacyjnych,
 10. promowanie, wspieranie i realizowanie projektów aktywizujących i integrujących społeczność gminy,
 11. upowszechnianie sztuki filmowej,
 12. prowadzenie własnych zespołów artystycznych,
 13. współdziałanie z innymi instytucjami kultury i innymi organizacjami w zakresie zaspokajania potrzeb społecznych, kulturalnych, edukacyjnych wspierających rozwój lokalny,
 14. nawiązywanie i rozwijanie międzynarodowych kontaktów w zakresie wymiany kulturalnej,
 15. realizowanie projektów z zakresu tradycji narodowej i lokalnej oraz ochrony dziedzictwa narodowego,
 16. upowszechnianie wiedzy o regionie i kraju poprzez wspieranie ruchu turystycznego,
 17. promocję gminy i regionu.
 
W zakresie upowszechniania i zaspokajania potrzeb czytelnictwa do zadań GCKB realizowanych przez Bibliotekę należy stymulowanie, rozwijanie i zaspokajanie zróżnicowanych potrzeb czytelniczych, oświatowych, kulturalnych i informacyjnych mieszkańców gminy Dąbrówno poprzez:
 1. gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych, w tym tworzenie komputerowych baz danych,
 2. udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie do domu i prowadzenie wypożyczeń  międzybibliotecznych,
 3. prowadzenie działalności informacyjnej, edukacyjnej i bibliograficznej,
 4. popularyzację książki i czytelnictwa, zachęcanie mieszkańców gminy do czytelnictwa,
 5. tworzenie i udostępnianie komputerowych baz danych katalogowych, bibliograficznych, faktograficznych,
 6. planowanie i dokonywanie zakupów materiałów bibliotecznych, ocena ich przydatności w środowisku z uwzględnieniem  potrzeb społeczności gminy.
 7. współdziałanie z innymi bibliotekami i instytucjami upowszechniania kultury, szkołami, organizacjami i towarzystwami w zakresie wymiany oraz przekazywania materiałów bibliotecznych i informacji
 8. prowadzenie wspólnej polityki gromadzenia zbiorów bibliotecznych z bibliotekami szkolnymi działającymi na terenie gminy,
 9. prowadzenie działalności bibliograficznej, dokumentacyjnej, naukowo-badawczej, wydawniczej, edukacyjnej, popularyzatorskiej i informacyjno-metodycznej,
 10. doskonalenie form i metod pracy bibliotecznej,
 11. prowadzenie fili bibliotecznych w terenie, do których zakresu należy:
 1. udostępnianie zbiorów bibliotecznych,
 2. prowadzenie działalności informacyjnej, edukacyjnej, popularyzatorskiej,
 3. propagowanie wśród mieszkańców gminy Dąbrówno literatury i czytelnictwa,
 4. prowadzenie różnorodnych form pracy z czytelnikiem.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy w Dąbrównie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
-
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2016-03-14
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
-
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2016-03-14 14:22:54
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Paweł Gardecki
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2016-03-14 14:34:08
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Paweł Gardecki
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-05-19 16:49:45
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2928 raz(y)