Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Dąbrówno
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran szczegółów informacji

Szczegóły informacji

Ochrona Danych Osobowych

Informacja ogłoszona dnia 2018-05-25 07:54:09 przez Paweł Gardecki

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zgodnie z art. 13 i art. 14 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych
z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO*) informuję, iż:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
Wójt Gminy Dąbrówno
ul. Kościuszki 21
14-120 Dąbrówno

2) W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Urząd Gminy w Dąbrównie mogą się Państwo kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych w następujący sposób:
- listownie na adres siedziby Administratora: ul. Kościuszki 21, 14-120 Dąbrowno
- telefonicznie: (89) 647-40-87 wew. 28
- pod adresem e-mail:
3) Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań Urzędu Gminy, na podstawie:
-  art. 6 ust. 1 lit. c, art. 6 ust. 1 lit. e, art. 6 ust. 1 lit. a RODO
-  art. 9 ust.2 lit. g RODO
- ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
oraz innych ustaw i szczegółowych przepisów prawa regulujących pracę Urzędu Gminy.
4) Odbiorcami danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty, którym dane zostaną powierzone do przetwarzanie na zlecenie Administratora.
5) Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich oraz organizacji międzynarodowych, nie będą również wykorzystywane w celu profilowania.
6) Dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, w przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody do czasu jej cofnięcia lub ustania celu przetwarzania.
7) Przysługuje Państwu prawo:
- dostępu do danych osobowych,
- sprostowania danych osobowych,
- usunięcia danych osobowych,
- ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
- przenoszenia danych osobowych,
- sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych
Urząd Ochrony Danych Osobowych,
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00
8) W przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody, mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
9) Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym przepisami prawa jest obligatoryjne.
10) Źródłem danych osobowych, które nie są pozyskane od osoby, której dotyczą są wyłącznie podmioty uprawnione do przekazywania danych na podstawie przepisów prawa.
 
* Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy w Dąbrównie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Maria Szczepańska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2018-05-25
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Maria Szczepańska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2018-05-25 07:51:39
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Paweł Gardecki
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2018-05-25 07:54:09
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Paweł Gardecki
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-08-18 13:28:14
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2650 raz(y)