Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Dąbrówno
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Komisja Rewizyjna

Szczegóły informacji

Komisja Rewizyjna

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2008-12-23 12:18:17 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr - brak tytułu


Skład Komisji:
1) MAREK ZALEWSKI - Przewodniczący
2) JACEK KRÓLIKOWSKI - Wiceprzewodniczący
3) BOGUMIŁ EDWARD GARNEK - członek
4) JANUSZ SZRAGA - członek
5) GENOWEFA SZCZEPAŃSKA - członek

Zadania Komisji
1. Do zadań Komisji Rewizyjnej należy kontrola działalności Wójta, Urzędu Gminy,  oraz gminnych jednostek organizacyjnych.
2. Przedmiotem kontroli przeprowadzanych przez Komisję Rewizyjną jest:
- przestrzeganie prawa,
- przestrzeganie Statutu Gminy, Statutów sołectw i gminnych jednostek organizacyjnych,
- realizacja budżetu gminy,
- gospodarka finansowa gminnych jednostek organizacyjnych,
- realizacja uchwał Rady Gminy
3. Komisja Rewizyjna opiniuje wykonanie budżetu gminy i występuje z wnioskiem do Rady Gminy sprawie udzielenia lub nie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy, najpóźniej do dnia 15 marca po upływie roku budżetowego.
Wniosek Komisja przekazuje Przewodniczącemu Rady Gminy, który przesyła go do Regionalnej Izby Obrachunkowej, w terminie najpóźniej do 5 kwietnia po upływie roku budżetowego.