ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Dąbrówno
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran szczegółów informacji

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii napowietrzenej nN0,4 kV oraz oświetlenia ulicznego na części działek nr 5/1, 5/2, 5/3, 6/5, 6/1, 13, 45/16, 45/15, 5/1, 45/10, 45/9, 45/4, 45/4, 52/2 położonych w miejscowości Ostrowite, gmina Dąbrówno

Informacja ogłoszona dnia 2020-02-28 13:11:17 przez Paweł Gardecki

Akapit nr 1 - brak tytułu

                                               Dąbrówno, 27.02.2020 r.
Nasz znak: IGP.6733.2.2020                       
 
 
Z A W I A D O M I E N I E
o wszczęciu postępowania
 
            Na podstawie art. 61 § 4 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.) oraz art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2018 r., poz. 1945 z późn. zm.)
 
z a w i a d a m i a m
 
że w dniu 24.02.2020. (wpływ do Urzędu 24.02.2020r.). na wniosek Gminy Dąbrówno ,ul. Kościuszki 21,14-120 Dąbrówno  działającego przez pełnomocnika – Serwis Domowy Projektowanie, Kosztorysowanie, Wykonawstwo, Nadzór Instalacji Elektrycznych Stanisław Plichta, ul. Kilińskiego 13, 14-100 Ostróda  zostało wszczęte postępowanie administracyjne o wydanie decyzji celu publicznego dla informuję o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii napowietrznej nN0,4 kV oraz oświetlenia ulicznego na części działek  nr 5/1, 5/2, 5/3, 6/5, 6/1, 13, 45/16, 45/15, 5/1, 45/10, 45/9, 45/4, 45/4, 52/2  położonych w miejscowości Ostrowite, gmina Dąbrówno
W związku z powyższym informuję, że osoby oraz instytucje, których interesu prawnego sprawa dotyczy, zgodnie z art. 10 Kodeksu Postępowania Administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.) mogą w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia zgłaszać uwagi w przedmiotowej sprawie, a także przedstawić dowody na ich poparcie w Urzędzie Gminy w Dąbrównie ul. Kościuszki 21 pokój nr 4 lub w formie pisemnej.
Ponadto na podstawie art. 36 Kodeksu Postępowania Administracyjnego informuję, że z powodu konieczności uzgodnienia projektu decyzji z właściwymi organami oraz przyczyn niezależnych od organu, decyzja w/w postępowaniu zostanie wydana w terminie 21 dni od dnia uzyskania wymaganych przepisami uzgodnień. Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 37 K.p.a. stronie przysługuje prawo do wniesienia ponaglenia.
 
 
 
                                                                            Z poważaniem,
Z up. Wójta
Sekretarz Gminy
/-/Grażyna Halkiewicz
 
 
 
 
Otrzymują:
  1. Pełnomocnik Inwestora
  2. Strony postępowania wg wykazu
  3. Strony postępowania zgodnie z wykazem dostępnym w Urzędzie Gminy w formie obwieszczenia
 
Sprawę prowadzi:
 Ewelina Wrońska
89 647-40-87 w. 30

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy w Dąbrównie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-02-27
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Ewelina Wrońska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-02-28 13:10:40
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-02-28 13:11:17
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-02-28 13:11:24
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
313 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony