ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Dąbrówno
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran szczegółów informacji

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Ogłoszenie I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego wraz z udziałem do działki gruntu. Przedmiotem sprzedaży jest lokal mieszkalny nr 3, w budynku wielolokalowym nr 2 przy ul. Ogrodowej, w miejscowości Dąbrówno, gm. Dąbrówno, stanowiącego własność Gminy Dąbrówno z urządzoną księga wieczystą EL1O/00029734/6

Informacja ogłoszona dnia 2023-03-08 11:20:11 przez Paweł Gardecki

Akapit nr 1 - brak tytułu

Wójt  Gminy  Dąbrówno działając na podstawie art. 38 i art. 40 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 roku, poz.1899 ze zm.) oraz na podstawie Uchwały Nr LVII/362/23 Rady Gminy Dąbrówno z dnia          30 stycznia 2023 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego oraz części działki gruntu przy ul. Ogrodowej, w miejscowości Dąbrówno gm. Dąbrówno– podaje do publicznej wiadomości, że ogłasza I przetarg ustny nieograniczony           na sprzedaż lokalu mieszkalnego wraz z udziałem do działki gruntu.
 
Przedmiotem sprzedaży jest lokal mieszkalny nr 3, w budynku wielolokalowym nr 2 przy ul. Ogrodowej, w miejscowości Dąbrówno, gm. Dąbrówno, stanowiącego własność Gminy Dąbrówno z urządzoną księga wieczystą EL1O/00029734/6. Lokal usytułowany jest na drugiej kondygnacji budynku, o powierzchni użytkowej 34,34 m ². Składa się z przedpokoju, ślepej kuchni, łazienki, pokoju. Stan techniczno-użytkowy: słaby, przeznaczony do remontu.
Do lokalu mieszkalnego nr 3 jest przynależne pomieszczenie – piwnica o pow. 4,4 m ².
Nieruchomość położona jest w centralnej części miejscowości Dąbrówno, przy głównym ciągu komunikacyjnym. Bezpośredni dojazd do nieruchomości odbywa się drogą o nawierzchni asfaltowej. Wzdłuż ulicy – bezpośrednio przy budynku urządzony jest chodnik z kostki brukowej. W najbliższym otoczeniu znajduje się zabudowa kamienicowa o funkcji mieszkalno- usługowej oraz parcele niezabudowane.
Do obsługi ww. lokalu mieszkalnego służy udział w wysokości 1724/40000 z działce nr 290/2 o powierzchni 0,0818 ha. stanowiąca współwłasność Gminy Dąbrówno.
Termin zagospodarowania terenu – brak.
 
 
Cena wywoławcza nieruchomości niezabudowanej wynosi
 – 39 196 zł
 (słownie: trzydzieści dziewięć tysięcy sto dziewięćdziesiątsześć) – netto /bez VAT/
Do ceny nabycia uzyskanej w przetargu doliczona będzie obowiązująca stawka podatku VAT.
 
 
Zbywana nieruchomość wolna jest od wszelkich praw i roszczeń osób trzecich oraz ograniczeń w jej rozporządzaniu, nie jest przez nikogo dzierżawiona.
Sprzedający sprzedaje nieruchomość zgodnie z wypisem z kartoteki lokali wydanym przez Starostę Powiatu Ostródzkiego. Nabywający nieruchomość oświadczy w akcie notarialnym, że nie będzie występował z żadnymi roszczeniami wobec Sprzedającego,       z tytułu ewentualnej niezgodności w zakresie różnicy w powierzchni sprzedawanej nieruchomości.
 
Przetarg odbędzie się w dniu 7 kwietnia 2023r. o godz. 10:00 w budynku Urzędu Gminy w Dąbrównie, przy ul. Kościuszki 21 w sali nr 14
 
Na podstawie art. 4 § 1,2,4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r.
w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości
( Dz.U.2021 poz. 2213 ze zm.) ustalone jest wadium.
Warunkiem udziału w przetargu jest wpłata wadium w wysokości 7,9% ceny wywoławczej: 3119,60 zł (słownie: trzy tysiące sto dziewiętnaście złotych 60/100).
 
Wadium w wymaganej wysokości należy wpłacić na konto Urzędu Gminy w Dąbrównie Nr 75 8823 0007 2001 0100 1847 0004 do dnia 30 marca 2023 r.
 • Przez termin wpłaty wadium należy rozumieć datę wpływu wadium na konto.
 • Dla ważności przetargu musi nastąpić jedno przystąpienie w wysokości określonej przez oferentów.
 • Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.
 • Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od zawarcia umowy.
 • Nieruchomość - o której mowa w ogłoszeniu stanowi własność Gminy Dąbrówno, jest wolna od wad prawnych, nie jest obciążona prawami osób trzecich oraz w stosunku do niej nie toczą się żadne postępowania, których przedmiotem jest ta nieruchomości , ani nie stanowi ona również przedmiotu zabezpieczenia.
 • Wpłacone przez nabywcę wadium zalicza się na poczet ceny nabycia, pozostałe wadia zostaną zwrócone w terminie 3 dni od daty zakończenia przetargu.
 • Cena osiągnięta w przetargu będzie stanowiła należność za nabycie ww. nieruchomości.
 • Nabywca jest zobowiązany zapłacić za nieruchomość w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia wystawienia faktury.
 • Należność z tytułu sprzedaży nieruchomości płatna w całości przed podpisaniem notarialnej umowy sprzedaży.
 • Termin i miejsce zawarcia umowy sprzedaży oraz notariusza wyznacza Gmina.
 • Wszelkie opłaty i podatki ponosi KUPUJĄCY.
 • Przetarg jest prowadzony zgodnie z Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości.
 Wójt Gminy Dąbrówno zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu na zbycie nieruchomości  w każdym momencie bez podania przyczyny.
 
Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać na stronie internetowej:
 
 1. Urząd Gminy w Dąbrównie pokój Nr 4,
 2. telefonicznie pod numerem /89/ 647-40-87 w godz. 700 do 1500.
 3. Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Dąbrównie.
 
Ogłoszenie podlega publikacji na tablicach ogłoszeń w siedzibach:
 
 1. Urzędu Gminy w Dąbrównie, ul. Kościuszki 21, 14-120 Dąbrówno,
 2. Stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Dąbrównie
 3. Sołectwie właściwym terytorialnie ze względu na położenie nieruchomości,
 4. Na stronie internetowej : www.dabrowno.pl
 5. Prasa o zasięgu powiatu.
 
Dąbrówno, dnia 6 marca 2023 r.
Informacje na temat przetwarzania i ochrony Państwa danych osobowych, znajduje się na stronie Biuletynu informacji Publicznej Urzędu Gminy w Dąbrównie pod adresem: www.bip.dabrowno.pl w zakładce ,,Ochrona Danych Osobowych”

 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy w Dąbrównie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-03-06
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Ewelina Wrońska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-03-08 11:20:01
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Paweł Gardecki
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-03-08 11:20:11
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Paweł Gardecki
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-03-14 13:12:38
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
315 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony