Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Dąbrówno
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran szczegółów informacji

Szczegóły informacji

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrówno na lata 2024-2040

Informacja ogłoszona dnia 2024-02-01 10:26:00 przez Michał Stachewicz

Akapit nr 1 - brak tytułu

UCHWAŁA NR LXX/.../24
RADY GMINY DĄBRÓWNO
z dnia 29 stycznia 2024 r.
 
w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrówno na lata 2024-2040
 
Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) uchwala się co następuje:
§ 1. W uchwale nr uchwała LXIX/427/23 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 15.12.2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrówno na lata 2024-2040 z późn. zmianami wprowadza się następujące zmiany:
1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Dąbrówno na lata 2024-2040 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do uchwały;
2) w Wykazie wieloletnich przedsięwzięć Gminy Dąbrówno, stanowiącym załącznik nr 2 do zmienianej uchwały – określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;
3) objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrówno stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dąbrówno.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy w Dąbrównie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2024-01-29
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Gmina Dąbrówno
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2024-02-01 10:22:25
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Michał Stachewicz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2024-02-01 10:26:00
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Michał Stachewicz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-02-01 10:26:00
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
174 raz(y)