Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Dąbrówno
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Szczegóły informacji

Wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu gruntów w planie zagospodarowania lub w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Wydział: Stanowisko ds. Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej

Ogłoszono dnia: 2008-12-23 12:23:54

Termin załatwienia

Do 14 dni

Osoba kontaktowa

Krystian Chyliński

Miejsce załatwienia

Stanowisko ds Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej
pok. Nr 4
tel. /89/ 647 40 87 wew. 29

Telefon kontaktowy

tel. /89/ 647 40 87 wew. 29

Adres e-mail

inwestycje@dabrowno.pl

Miejsce odbioru

pokój nr 4

Wymagane Dokumenty

 
1. Wniosek - pobierz wniosek
2. Opłata

Opłaty

Wydanie zaświadczenia wiąże się z uiszczeniem:
  • opłaty skarbowej w wysokości 17,00 zł,
  • opłaty od dokumentu stwierdzającego ustanowienie pełnomocnika w wysokości 17,00 zł (jeśli dotyczy).
Jednocześnie wyjaśnia się, że istotą zaświadczenia jest potwierdzenie określonego faktu lub stanu prawnego.
W związku z tym, opłatę skarbową w wysokości 17 zł pobiera się od każdego zaświadczenia urzędowego potwierdzenia określonych faktów lub stanu prawnego, nie zaś od każdego dokumentu zaświadczenia, który może zawierać więcej niż jedno zaświadczenie. 
Wydanie zaświadczenia obejmującego większą liczbę nieruchomości  wymaga wniesienia opłaty skarbowej stanowiącej iloczyn liczby tych nieruchomości oraz stawki opłaty skarbowej (liczba nieruchomości wskazanych we wniosku x 17 zł = kwota opłaty skarbowej).
Opłatę można uiścić:
  • przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy w Dąbrównie:
BS Olsztynek
NR 59 8823 0007 2001 0100 1847 0001
 
Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia (wpływu) wniosku o wydanie zaświadczenia.
ZWOLNIENIE Z OPŁATY SKARBOWEJ OD PEŁNOMOCNICTWA
(Załącznik do ustawy o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r., część IV)
Podstawa upoważniająca do zwolnienia z opłaty skarbowej:
"Dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpis, wypis lub kopia:
poświadczony notarialnie lub przez uprawniony organ, upoważniające do odbioru dokumentów (...),
jeżeli pełnomocnictwo udzielane jest małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu."

Podstawa prawna

 
Według obowiązujących planów zagospodarowania przestrzennego lub w przypadku jego braku według studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Dąbrówno.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy w Dąbrównie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Administrator systemu
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2008-12-23
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Redaktor systemu
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2008-12-23 08:17:17
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Paweł Gardecki
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2008-12-23 12:23:54
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Paweł Gardecki
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-12-09 08:12:33
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3626 raz(y)