ˆ

Uchwały Rady Gminy

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2022-09-14
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie przyznania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków na terenie Gminy Dąbrówno.
Nr aktu prawnego
L/327/22
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2022-09-14
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zaliczenia dotychczasowej drogi powiatowej Nr 1224N Rumienica- Lewałd Wielki - dr. Nr 1255N (Dąbrówno) do kategorii dróg gminnych.
Nr aktu prawnego
L/326/22
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2022-09-14
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zaliczenia dotychczasowej drogi powiatowej Nr 1268N Lewałd Wielki – dr. Nr 1255N do kategorii dróg gminnych.
Nr aktu prawnego
L/325/22
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2022-09-14
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zaliczenia dotychczasowej drogi powiatowej Nr 1256N Dębień – Rumian- Lewałd Wielki do kategorii dróg gminnych.
Nr aktu prawnego
L/324/22
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2022-09-14
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zaliczenia dotychczasowej drogi powiatowej Nr 1957N dr woj. Nr 537 Jagodziny – Lewałd Wielki do kategorii dróg gminnych.
Nr aktu prawnego
L/323/22
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2022-09-14
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgodny na nabycie udziału w lokalu mieszkalnym oraz części działki gruntu przy ul. Ogrodowej, w miejscowości Dąbrówno, gm. Dąbrówno oraz uchylenia w całości Uchwały nr XXXVI/232/21 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 30 września 2021r.
Nr aktu prawnego
L/322/22
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2022-09-14
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego – służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dąbrówno.
Nr aktu prawnego
L/321/22
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2022-09-14
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego – służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dąbrówno.
Nr aktu prawnego
L/320/22
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2022-09-14
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego – służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dąbrówno.
Nr aktu prawnego
L/319/22
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2022-09-14
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość z dotychczasowym dzierżawcą oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy
Nr aktu prawnego
L/318/22
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji