ˆ

Uchwały Rady Gminy

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2023-04-25
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Dąbrówno
Nr aktu prawnego
LXI/381/23
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2023-04-25
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie gminy Dąbrówno na 2023 r.
Nr aktu prawnego
LXI/380/23
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2023-04-25
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrówno na lata 2023-2035.
Nr aktu prawnego
LXI/379/23
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2023-03-30
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Gminy Ostróda.
Nr aktu prawnego
LX/377/23
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2023-03-30
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość z dotychczasowym dzierżawcą oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu tej umowy
Nr aktu prawnego
LX/376/23
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2023-03-30
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia zadania z zakresu administracji rządowej, dotyczącego obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych przez Gminę Dąbrówno na rok 2023.
Nr aktu prawnego
LX/375/23
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2023-03-30
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie gminy Dąbrówno na 2023 r.
Nr aktu prawnego
LX/374/23
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2023-03-30
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrówno na lata 2023-2035.
Nr aktu prawnego
LX/373/23
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2023-03-07
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej, dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
Nr aktu prawnego
LIX/372/23
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2023-02-23
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego – służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dąbrówno.
Nr aktu prawnego
LVIII/371/23
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji