ˆ

Zarządzenia Wójta Gminy Dąbrówno

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2023-05-23
Grupa tematyczna
Zarządzenie Wójta Gminy Dąbrówno
Tytuł aktu
w sprawie zmian norm eksploatacyjnych i rozliczenia zużycia paliw płynnych przez pojazdy i urządzenia eksploatowane w Urzędzie Gminy Dąbrówno.
Nr aktu prawnego
OR.0050.63.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2023-05-18
Grupa tematyczna
Zarządzenie Wójta Gminy Dąbrówno
Tytuł aktu
w sprawie wyznaczenia nauczyciela zastępującego dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Marwałdzie w okresie Jego nieobecności
Nr aktu prawnego
OR.0050.61.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2023-05-08
Grupa tematyczna
Zarządzenie Wójta Gminy Dąbrówno
Tytuł aktu
w sprawie przedstawienia Raportu o stanie Gminy Dąbrówno za rok 2022
Nr aktu prawnego
OR.0050.60.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2023-04-28
Grupa tematyczna
Zarządzenie Wójta Gminy Dąbrówno
Tytuł aktu
w sprawie zmiany zarządzenia nr Or.0050.45.2022 Wójta Gminy Dąbrówno z 20.04.2022 r w sprawie ustalenia planu finansowego dla środków pochodzących z Funduszu Pomocy na rzecz pomocy Ukrainie w szczególności dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
Nr aktu prawnego
OR.0050.58.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2023-04-28
Grupa tematyczna
Zarządzenie Wójta Gminy Dąbrówno
Tytuł aktu
w sprawie zmiany budżetu gminy Dąbrówno na 2023 r.
Nr aktu prawnego
OR.0050.57.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2023-04-28
Grupa tematyczna
Zarządzenie Wójta Gminy Dąbrówno
Tytuł aktu
w sprawie wyodrębnienia ewidencji księgowej, rozliczenia oraz zasad uzupełniających stosowanych przy realizacji projektu finansowanego przez Unię Europejską w ramach programu Erasmus + w Publicznej Szkole Podstawowej w Marwałdzie
Nr aktu prawnego
OR.0050.56A.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2023-04-24
Grupa tematyczna
Zarządzenie Wójta Gminy Dąbrówno
Tytuł aktu
w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków i opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500,00 zł oraz wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2022 roku.
Nr aktu prawnego
OR.0050.53.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2023-04-24
Grupa tematyczna
Zarządzenie Wójta Gminy Dąbrówno
Tytuł aktu
w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu Gminy Dąbrówno za I kwartał 2023 r. oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych.
Nr aktu prawnego
OR.0050.52.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2023-04-13
Grupa tematyczna
Zarządzenie Wójta Gminy Dąbrówno
Tytuł aktu
w sprawie wyznaczenia nauczyciela zastępującego dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Ignacego Krasickiego w Elgnowie w okresie Jego nieobecności.
Nr aktu prawnego
OR.0050.49.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2023-03-31
Grupa tematyczna
Zarządzenie Wójta Gminy Dąbrówno
Tytuł aktu
w sprawie zmiany budżetu gminy Dąbrówno na 2023 r.
Nr aktu prawnego
OR.0050.47.2023
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji