ˆ

Zarządzenia Wójta Gminy Dąbrówno

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2023-01-25
Grupa tematyczna
Zarządzenie Wójta Gminy Dąbrówno
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia o naborze na członków komisji konkursowej powoływanej do oceny ofert na wykonywanie zadań publicznych na terenie gminy Dąbrówno w 2023 roku.
Nr aktu prawnego
OR.0050.18.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2023-01-23
Grupa tematyczna
Zarządzenie Wójta Gminy Dąbrówno
Tytuł aktu
w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dąbrówno w 2023 roku z organizacjami społecznymi, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, działającymi na obszarze Gminy Dąbrówno.
Nr aktu prawnego
OR.0050.16.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2023-01-20
Grupa tematyczna
Zarządzenie Wójta Gminy Dąbrówno
Tytuł aktu
w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami projektu uchwały w sprawie zmiany statutów jednostek pomocniczych Gminy Dąbrówno - sołectw.
Nr aktu prawnego
OR.0050.14.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2023-01-20
Grupa tematyczna
Zarządzenie Wójta Gminy Dąbrówno
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2023 roku
Nr aktu prawnego
OR.0050.13.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2023-01-19
Grupa tematyczna
Zarządzenie Wójta Gminy Dąbrówno
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2023 roku
Nr aktu prawnego
OR.0050.11.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2023-01-12
Grupa tematyczna
Zarządzenie Wójta Gminy Dąbrówno
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2023 roku
Nr aktu prawnego
OR.0050.8.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2023-01-04
Grupa tematyczna
Zarządzenie Wójta Gminy Dąbrówno
Tytuł aktu
w sprawie zmiany budżetu gminy Dąbrówno na 2023 r.
Nr aktu prawnego
OR.0050.6.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2023-01-02
Grupa tematyczna
Zarządzenie Wójta Gminy Dąbrówno
Tytuł aktu
w sprawie uprawnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do zaciągania zobowiązań.
Nr aktu prawnego
OR.0050.2.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2023-01-02
Grupa tematyczna
Zarządzenie Wójta Gminy Dąbrówno
Tytuł aktu
w sprawie upoważnienia Dyrektorów szkół do dokonywania przeniesień w planie dochodów i wydatków nimi finansowanych oraz przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań.
Nr aktu prawnego
OR.0050.1.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2022-12-30
Grupa tematyczna
Zarządzenie Wójta Gminy Dąbrówno
Tytuł aktu
w sprawie wprowadzenia systemu elektronicznego obiegu dokumentów EDICTA w Urzędzie Gminy w Dąbrównie
Nr aktu prawnego
OR.0050.140.2022
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji