ˆ

Zarządzenia Wójta Gminy Dąbrówno

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2022-09-30
Grupa tematyczna
Zarządzenie Wójta Gminy Dąbrówno
Tytuł aktu
w sprawie zmiany budżetu gminy Dąbrówno na 2022 r. i przeniesienia planów wydatków
Nr aktu prawnego
OR.0050.113.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2022-09-29
Grupa tematyczna
Zarządzenie Wójta Gminy Dąbrówno
Tytuł aktu
zmieniające zarządzenie Nr Or.0050.77.2018 Wójta Gminy Dąbrówno z dnia 07 czerwca 2018 roku w sprawie dystrybucji tabletek jodowych w przypadku zdarzenia radiacyjnego na terenie gminy Dąbrówno
Nr aktu prawnego
OR.0050.112.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2022-09-28
Grupa tematyczna
Zarządzenie Wójta Gminy Dąbrówno
Tytuł aktu
w sprawie zmiany zarządzenia nr Or.0050.45.2022 Wójta Gminy Dąbrówno z 20.04.2022 r w sprawie ustalenia planu finansowego dla środków pochodzących z Funduszu Pomocy na rzecz pomocy Ukrainie w szczególności dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
Nr aktu prawnego
OR.0050.111.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2022-09-28
Grupa tematyczna
Zarządzenie Wójta Gminy Dąbrówno
Tytuł aktu
w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Rocznego Programu współpracy gminy Dąbrówno z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023
Nr aktu prawnego
OR.0050.110.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2022-08-30
Grupa tematyczna
Zarządzenie Wójta Gminy Dąbrówno
Tytuł aktu
w sprawie zmiany zarządzenia nr Or.0050.45.2022 Wójta Gminy Dąbrówno z 20.04.2022 r w sprawie ustalenia planu finansowego dla środków pochodzących z Funduszu Pomocy na rzecz pomocy Ukrainie w szczególności dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
Nr aktu prawnego
OR.0050.103.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2022-08-26
Grupa tematyczna
Zarządzenie Wójta Gminy Dąbrówno
Tytuł aktu
w sprawie zmiany zarządzenia nr Or.0050.45.2022 Wójta Gminy Dąbrówno z 20.04.2022 r w sprawie ustalenia planu finansowego dla środków pochodzących z Funduszu Pomocy na rzecz pomocy Ukrainie w szczególności dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
Nr aktu prawnego
OR.0050.100.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2022-08-26
Grupa tematyczna
Zarządzenie Wójta Gminy Dąbrówno
Tytuł aktu
w sprawie zmiany budżetu gminy Dąbrówno na 2022 r. i przeniesienia planów wydatków
Nr aktu prawnego
OR.0050.99.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2022-07-29
Grupa tematyczna
Zarządzenie Wójta Gminy Dąbrówno
Tytuł aktu
w sprawie zmiany zarządzenia nr Or.0050.45.2022 Wójta Gminy Dąbrówno z 20.04.2022 r w sprawie ustalenia planu finansowego dla środków pochodzących z Funduszu Pomocy na rzecz pomocy Ukrainie w szczególności dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
Nr aktu prawnego
OR.0050.91.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2022-07-29
Grupa tematyczna
Zarządzenie Wójta Gminy Dąbrówno
Tytuł aktu
w sprawie zmiany budżetu gminy Dąbrówno na 2022 r. i przeniesienia planów wydatków
Nr aktu prawnego
OR.0050.90.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2022-07-27
Grupa tematyczna
Zarządzenie Wójta Gminy Dąbrówno
Tytuł aktu
w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Dąbrówno w 2022 roku oraz spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań.
Nr aktu prawnego
OR.0050.89.2022
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji