ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Dąbrówno
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Zarządzenia Wójta Gminy Dąbrówno

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 41
Data podjęcia
2024-02-27
Grupa tematyczna
Zarządzenie Wójta Gminy Dąbrówno
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2024 roku
Nr aktu prawnego
OR.0050.34.2024
Status
Obowiązujący
Lp: 42
Data podjęcia
2024-02-26
Grupa tematyczna
Zarządzenie Wójta Gminy Dąbrówno
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2024 roku
Nr aktu prawnego
OR.0050.33.2024
Status
Obowiązujący
Lp: 43
Data podjęcia
2024-02-22
Grupa tematyczna
Zarządzenie Wójta Gminy Dąbrówno
Tytuł aktu
w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dąbrówno w 2024 roku z organizacjami społecznymi, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, działającymi na obszarze Gminy Dąbrówno.
Nr aktu prawnego
OR.0050.31.2024
Status
Obowiązujący
Lp: 44
Data podjęcia
2024-02-09
Grupa tematyczna
Zarządzenie Wójta Gminy Dąbrówno
Tytuł aktu
w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu
Nr aktu prawnego
OR.0050.28.2024
Status
Obowiązujący
Lp: 45
Data podjęcia
2024-01-31
Grupa tematyczna
Zarządzenie Wójta Gminy Dąbrówno
Tytuł aktu
w sprawie przeniesienia planu dochodów i wydatków 2024 r.
Nr aktu prawnego
OR.0050.21.2024
Status
Obowiązujący
Lp: 46
Data podjęcia
2024-01-29
Grupa tematyczna
Zarządzenie Wójta Gminy Dąbrówno
Tytuł aktu
w sprawie wyodrębnienia ewidencji księgowej, rozliczenia oraz zasad uzupełniających stosowanych przy realizacji projektu finansowanego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus
Nr aktu prawnego
OR.0050.20.2024
Status
Obowiązujący
Lp: 47
Data podjęcia
2024-01-29
Grupa tematyczna
Zarządzenie Wójta Gminy Dąbrówno
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Zarządzenia nr Or.0050.152.2023 Wójta Gminy Dąbrówno z dnia 20 grudnia 2023 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu Gminy Dąbrówno w roku 2024.
Nr aktu prawnego
OR.0050.19.2024
Status
Obowiązujący
Lp: 48
Data podjęcia
2024-01-29
Grupa tematyczna
Zarządzenie Wójta Gminy Dąbrówno
Tytuł aktu
w sprawie zmiany zarządzenia nr Or.0050.45.2022 Wójta Gminy Dąbrówno z 20.04.2022 r w sprawie ustalenia planu finansowego dla środków pochodzących z Funduszu Pomocy na rzecz pomocy Ukrainie w szczególności dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
Nr aktu prawnego
OR.0050.18.2024
Status
Obowiązujący
Lp: 49
Data podjęcia
2024-01-17
Grupa tematyczna
Zarządzenie Wójta Gminy Dąbrówno
Tytuł aktu
w sprawie określenia stawek czynszu za lokale mieszkalne stanowiące mieszkaniowy zasób gminy
Nr aktu prawnego
OR.0050.14.2024
Status
Obowiązujący
Lp: 50
Data podjęcia
2024-01-17
Grupa tematyczna
Zarządzenie Wójta Gminy Dąbrówno
Tytuł aktu
w sprawie określenia wysokości opłat za centralne ogrzewanie w lokalach mieszkalnych i użytkowych stanowiących własność Gminy Dąbrówno, w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Dąbrównie, Publicznej Szkoły Podstawowej w Marwałdzie oraz Publicznej Szkoły Podstawowej w Elgnowie
Nr aktu prawnego
OR.0050.13.2024
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji