Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Dąbrówno
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Zarządzenia Wójta Gminy Dąbrówno

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2024-06-18
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Dąbrówno
Nr aktu prawnego
III/33/24
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2024-06-18
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych położonych na terenie Gminy Dąbrówno
Nr aktu prawnego
III/32/24
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2024-06-18
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie wyznaczenia dodatkowego przedstawiciela Gminy Dąbrówno do Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko”
Nr aktu prawnego
III/31/24
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2024-06-18
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia zasad przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowych oddanych w użytkowanie wieczyste oraz sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczystych
Nr aktu prawnego
III/30/24
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2024-06-18
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie uchylenia uchwały nr XLVI/288/18 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 24 kwietnia 2018 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej będącej w użytkowaniu wieczytym, położonej w miejscowości Dąbrówno, gm. Dąbrówno
Nr aktu prawnego
III/29/24
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2024-06-18
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości w miejscowości Dąbrówno, gm. Dąbrówno
Nr aktu prawnego
III/28/24
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2024-06-18
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości w miejscowości Bartki, gm. Dąbrówno
Nr aktu prawnego
III/27/24
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2024-06-18
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenie zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość z dotychczasowym najemcą
Nr aktu prawnego
III/26/24
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2024-06-18
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia zadania z zakresu administracji rządowej, dotyczącego obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych przez Gminę Dąbrówno na rok 2024
Nr aktu prawnego
III/25/24
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2024-06-18
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości w miejscowości Samin gm. Dąbrówno
Nr aktu prawnego
III/24/24
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji