ˆ

Uchwały Rady Gminy

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2023-09-11
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIX/314/22 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 26 lipca 2022 roku w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy i Wsi Dąbrówno dla działki ewidencyjnej nr 530/9 w obrębie geodezyjnym Dąbrówno, Gmina Dąbrówno
Nr aktu prawnego
LXVI/401/23
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2023-09-11
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie gminy Dąbrówno na 2023 r.
Nr aktu prawnego
LXVI/400/23
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2023-09-11
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrówno na lata 2023-2035.
Nr aktu prawnego
LXVI/399/23
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2023-09-11
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dąbrówno
Nr aktu prawnego
LXVI/404/23
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2023-09-13
Grupa tematyczna
Zarządzenie Wójta Gminy Dąbrówno
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jarosława Iwaszkiewicza w Dąbrównie
Nr aktu prawnego
OR.0050.106.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2023-09-13
Grupa tematyczna
Zarządzenie Wójta Gminy Dąbrówno
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Publicznej Szkoły Podstawowej im. Ignacego Krasickiego w Elgnowie
Nr aktu prawnego
OR.0050.105.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2023-09-13
Grupa tematyczna
Zarządzenie Wójta Gminy Dąbrówno
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Publicznej Szkoły Podstawowej w Marwałdzie
Nr aktu prawnego
OR.0050.104.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2023-09-08
Grupa tematyczna
Zarządzenie Wójta Gminy Dąbrówno
Tytuł aktu
w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu
Nr aktu prawnego
OR.0050.103.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2023-09-07
Grupa tematyczna
Zarządzenie Wójta Gminy Dąbrówno
Tytuł aktu
w sprawie wyznaczenia nauczyciela zastępującego dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Ignacego Krasickiego w Elgnowie w okresie Jego nieobecności.
Nr aktu prawnego
OR.0050.101.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2023-08-29
Grupa tematyczna
Zarządzenie Wójta Gminy Dąbrówno
Tytuł aktu
w sprawie zmiany zarządzenia nr Or.0050.45.2022 Wójta Gminy Dąbrówno z 20.04.2022 r w sprawie ustalenia planu finansowego dla środków pochodzących z Funduszu Pomocy na rzecz pomocy Ukrainie w szczególności dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
Nr aktu prawnego
OR.0050.99.2023
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji