Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Dąbrówno
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran szczegółów informacji

Szczegóły informacji

Zarządzenie w sprawie powołania Gminnej Komisji Wyborczej Młodzieżowej Rady Gminy Dąbrówno.

Informacja ogłoszona dnia 2016-06-08 13:05:48 przez Administrator Systemu

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zarządzenie Nr Or.0050.64.2016
Wójta Gminy Dąbrówno
z dnia 07 czerwca 2016 r.
 
w sprawie powołania Gminnej Komisji Wyborczej Młodzieżowej Rady Gminy Dąbrówno.
 
Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U z 2016 r., poz. 446) oraz § 2 Ordynacji Wyborczej do Młodzieżowej Rady Gminy Dąbrówno stanowiącej załącznik Nr 1 do Statutu Młodzieżowej Rady Gminy Dąbrówno nadanego uchwałą Nr XXI/132/16 Rady Gminy Dąbrówno, z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy Dąbrówno i nadania jej statutu, zarządzam, co następuje:
 
§ 1
 
W celu zorganizowania i nadzorowania przebiegu wyborów oraz ustalenia wyniku wyborów do Młodzieżowej Rady Gminy Dąbrówno, zarządzonych: w Okręgu Wyborczym Nr 1 na dzień 23.06.2016 r.; w Okręgu Nr 2 na dzień 26.06.2016 r. -   powołuję Gminną Komisję Wyborczą w Dąbrównie, z siedzibą w Urzędzie Gminy w Dąbrównie, w następującym składzie:
  1. Grażyna Halkiewicz - Przewodnicząca Komisji
  2. Daniel Skibicki
  3. Rafał Adam Pliszka
  4. Jolanta Gat
§ 2
 
Wykonanie zarządzenia powierza się Gminnemu Komisarzowi Wyborczemu
 
§ 3
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Wójt
/-/ Piotr Zwaliński

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy w Dąbrównie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Grażyna Halkiewicz
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2016-06-08
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Grażyna Halkiewicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2016-06-08 13:05:04
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2016-06-08 13:05:48
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2016-08-26 08:21:48
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
829 raz(y)