ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Dąbrówno
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Pobierz dane XMLSprawa: Wydanie zaświadczenia do ślubu konkordatowego i sporządzenie aktu małżeństwaDrukuj informacjęSprawa: Wydanie zaświadczenia do ślubu konkordatowego i sporządzenie aktu małżeństwa

Szczegóły informacji

Wydanie zaświadczenia do ślubu konkordatowego i sporządzenie aktu małżeństwa

Wydział: Urząd Stanu Cywilnego

Ogłoszono dnia: 2018-07-16 09:23:51

Termin załatwienia

Niezwłocznie

Osoba kontaktowa

Kierownik USC- Nina Oflenda

Miejsce załatwienia

Urząd Stanu Cywilnego w Dąbrównie, pokój nr 7.

Telefon kontaktowy

89 6474095 wew. 18

Adres e-mail

Sposób załatwienia

 1. Osoby zamierzające zawrzeć związek małżeński powinny przedstawić wybranemu kierownikowi ważne dowody osobiste;
 2. Przy zgłoszeniu zamiaru zawarcia małżeństwa narzeczeni składają przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego zapewnienie o braku przeszkód do zawarcia ślubu.
 3. W momencie składania zapewnienia narzeczeni dokonują wyboru nazwisk noszonych po zawarciu małżeństwa oraz nazwisk dzieci zrodzonych z tego małżeństwa.
 4. Wybrany Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego wydaje zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa, które jest ważne 6 miesięcy od dnia wystawienia. Niezwłocznie po złożeniu oświadczeń duchowny sporządza i przekazuje do USC w ciągu 5 dni roboczych zaświadczenie, że oświadczenia zostały złożone w jego obecności przy zawarciu związku małżeńskiego podlegającego prawu wewnętrznemu kościoła albo innego związku wyznaniowego.

Miejsce odbioru

Odbiór aktu małżeństwa  - w każdym Urzędzie Stanu Cywilnego na terenie Polski

Wymagane Dokumenty

 1. Stawiennictwo osobiste
 2. Dokument tożsamości ( do wglądu)
 3. W przypadku cudzoziemca:
 - dokument stwierdzający ze zgodnie z właściwym prawem może zawrzeć małżeństwo wraz z tłumaczeniem, chyba że na podstawie przepisów ustawy z dnia 04 lutego 2011 r. prawo prywatne międzynarodowe ( Dz.U. Nr 80, poz. 432 oraz z 2014 r, poz.827) jego możność zawarcia małżeństwa jest oceniana na podstawie prawa polskiego.
Jeżeli uzyskanie tego dokumentu napotyka trudne do przezwyciężenia przeszkody lub prawo ojczyste nie przewiduje wydawania takiego dokumentu, właściwy Sąd Rejonowy w Polsce w postępowaniu nieprocesowym na wniosek cudzoziemca może go zwolnić od złożenia takiego dokumentu.
-odpisy aktów w zależności od stanu cywilnego ( akt urodzenia, akt małżeństwa z adnotacja o jego ustaniu lub akt małżeństwa z dokumentem potwierdzającym jego ustanie, akt zgonu poprzedniego małżonka) wraz z tłumaczeniem na język polski dokonanym przez tłumacza przysięgłego.
- w przypadku cudzoziemca który nie posługuje się językiem polskim wymagana obecności tłumacz przysięgłego przy składaniu zapewnienia.

Opłaty

Za sporządzenie aktu małżeństwa- 84 zł

Tryb odwoławczy

Jeżeli kierownik urzędu stanu cywilnego odmawia
 1. wydania zaświadczenia o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa
 2. sporządzenia aktu małżeństwa zawartego zgodnie z art. 1 § 2 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, powiadamia strony o odmowie sporządzenia aktu ze względu na naruszenie przepisów przez organy kościoła lub związku wyznaniowego (niedostarczenie dokumentów w terminie pięciu dni o daty zawarcia lub związek małżeński zawarty został po upływie ważności zaświadczenia wydanego przez kierownika urzędu). Osoby zainteresowane w ciągu 14 dni od daty otrzymania pisma od kierownika mogą wystąpić z wnioskiem do sądu rejonowego ze względu na siedzibę urzędu stanu cywilnego o rozstrzygnięcie, czy okoliczności przedstawione przez kierownika urzędu stanu cywilnego uzasadniają odmowę sporządzenia aktu małżeństwa. Jeżeli sąd podtrzyma ustalenia kierownika urzędu stanu cywilnego odmawiającego sporządzenia aktu małżeństwa strony mogą zawrzeć małżeństwo przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego.

Uwagi

Dodatkowe informacje można uzyskać na: www.obywatel.gov.pl

Podstawa prawna

1. Art. 1 § 2 i 3, art. 3-15 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t.j. Dz. U.  z 2015 r., poz. 2082)
2. Art. 76-79 oraz 81 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 2064 ze zm).
3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r., poz. 1044),

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy w Dąbrównie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Nina Oflenda
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2018-07-16
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Nina Oflenda
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2018-07-16 09:23:36
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Nina Oflenda
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2018-07-16 09:23:51
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Nina Oflenda
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2018-07-24 08:22:59
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1889 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony