ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Dąbrówno
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Skarbnik

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Skarbnik

Akapit nr 1 - brak tytułu

Funkcję Skarbnika sprawuje  Joanna Żarczyńska   
Tel:  (89) 647-40-87  wew. 27
e-mail:

Do zadań Skarbnika Gminy - głównego księgowego budżetu należy w szczególności:
1. opracowywanie projektów budżetu gminy,
2. kontrasygnata czynności prawnych powodujących powstanie zobowiązań pieniężnych,
3. opiniowanie decyzji wywołujących skutki finansowe dla budżetu,
4. prowadzenie rachunkowości budżetu zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami:
     a) zorganizowanie sporządzania, przyjmowania, obiegu, archiwizowania i kontroli dokumentów finansowych,
     b) bieżące i prawidłowe prowadzenie księgowości oraz sporządzanie kalkulacji wynikowej kosztów wykonywanych zadań i sprawozdawczości finansowej,
     c) nadzorowanie całokształtu prac z zakresu rachunkowości wykonywanych przez Wieloosobowe Stanowisko ds. Finansowo-Podatkowych oraz jednostki i zakłady budżetowe,
5. prowadzenie gospodarki finansowej zgodnie z obowiązującymi zasadami:
     a) wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,
     b) zapewnienie pod względem finansowym prawidłowości umów zawieranych przez Urząd,
     c) przestrzeganie zasad rozliczeń pieniężnych i ochrony wartości pieniężnych,
     d) zapewnienie terminowego ściągania należności i dochodzenia roszczeń spornych oraz opłaty zobowiązań,
6. dokonywanie w ramach kontroli wewnętrznej:
     a) wstępnej, bieżącej i następnej kontroli funkcjonalnej w zakresie powierzonych spraw,
     b) wstępnej kontroli legalności dokumentów dotyczących wykonywania budżetu i jego zmian,
     c) następnej kontroli operacji stanowiących przedmiot księgowania,
7. opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych wydawanych przez Wójta dotyczących prowadzenia rachunkowości a w szczególności: zakładowego planu kont, obiegu dokumentów (dowodów księgowych), zasad przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji,
8. opracowywanie zbiorczych sprawozdań finansowych z wykonania budżetu i ich analiza,
9. wykonywanie innych zadań przewidzianych przepisami prawa oraz zadań wynikających z poleceń lub upoważnień Wójta.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy w Dąbrównie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Administrator systemu
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2008-12-29
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Redaktor systemu
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2008-12-29 08:22:55
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2008-12-31 08:11:44
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2017-06-02 15:00:14
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
4864 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »