ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Dąbrówno
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Sekretarz

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Sekretarz Gminy

Akapit nr 1 - brak tytułu

Funkcję Sekretarza sprawuje  GRAŻYNA HALKIEWICZ

Tel:  (89) 647-40-87  wew. 17
e-mail:

<e-mail>

Sekretarz Gminy - zapewnia warunki sprawnego funkcjonowania Urzędu oraz zabezpiecza prawidłową organizację pracy bieżącej w Urzędzie zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Do zadań Sekretarza należy w szczególności:
1. zapewnienie zgodności wydanych decyzji i działania Urzędu z obowiązującymi przepisami prawa,
2. koordynowanie działań podejmowanych przez poszczególne komórki i samodzielne stanowiska pracy,
3. inicjowanie i tworzenie warunków do podnoszenia kwalifikacji pracowników samorządowych,
4. zapewnienie skutecznego sposobu publikacji prawa miejscowego obwieszczeń oraz wszelkich informacji o charakterze publicznym na terenie miasta,
5. nadzorowanie przestrzegania zasady rzetelnego i terminowego załatwiania spraw obywateli,
6. adaptacja zawodowa nowozatrudnionych pracowników samorządowych,
7. przestrzeganie dyscypliny pracy w Urzędzie,
8. przestrzeganie przez pracowników Urzędu przepisów ustawy o pracownikach samorządowych oraz kodeksu postępowania administracyjnego,
9. podejmowanie działań na rzecz poprawy stanu technicznego środków pracy w Urzędzie
10. zapewnienie prawidłowego funkcjonowania obsługi kancelaryjnej Urzędu, obiegu dokumentów i przepływu informacji pomiędzy poszczególnymi komórkami i stanowiskami pracy w Urzędzie,
11. opracowywanie projektów zmian statutów i regulaminów organów gminy oraz urzędu gminy,
12. przeprowadzanie kontroli wewnętrznych w zakresie nadzorowanych spraw oraz koordynowanie kontroli zewnętrznych,
13. przestrzeganie zasad określonych w Regulaminie Urzędu oraz innych wewnętrznych aktach prawnych Wójta,
14. wnioskowanie w sprawach karania, wyróżniania i nagradzania pracowników,
15. utrzymanie bieżącego kontaktu z pracownikami Urzędu w sprawach:
     a)warunków pracy, bezpieczeństwa i higieny pracy,
     b) ochrony zdrowia pracowników i wypoczynku,
     c) świadczeń socjalnych,
     d) podwyższania kwalifikacji zawodowych.
16. opracowywanie projektów zakresów czynności stanowisk pracy,
17. rozstrzyganie sporów kompetencyjnych między pracownikami na tle realizacji zadań Urzędu,
18. wykonywanie innych zadań z polecenia lub upoważnienia Wójta.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy w Dąbrównie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Administrator systemu
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2008-04-08
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Redaktor systemu
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2008-04-08 08:08:42
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2008-12-23 12:18:16
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2015-12-08 20:54:06
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
4820 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »