ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Dąbrówno
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Uchwały Rady Gminy

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 81
Data podjęcia
2023-03-30
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość z dotychczasowym dzierżawcą oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu tej umowy
Nr aktu prawnego
LX/376/23
Status
Obowiązujący
Lp: 82
Data podjęcia
2023-03-30
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia zadania z zakresu administracji rządowej, dotyczącego obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych przez Gminę Dąbrówno na rok 2023.
Nr aktu prawnego
LX/375/23
Status
Obowiązujący
Lp: 83
Data podjęcia
2023-03-30
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie gminy Dąbrówno na 2023 r.
Nr aktu prawnego
LX/374/23
Status
Obowiązujący
Lp: 84
Data podjęcia
2023-03-30
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrówno na lata 2023-2035.
Nr aktu prawnego
LX/373/23
Status
Obowiązujący
Lp: 85
Data podjęcia
2023-03-07
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej, dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
Nr aktu prawnego
LIX/372/23
Status
Obowiązujący
Lp: 86
Data podjęcia
2023-02-23
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego – służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dąbrówno.
Nr aktu prawnego
LVIII/371/23
Status
Obowiązujący
Lp: 87
Data podjęcia
2023-02-23
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dąbrówno na 2023 rok”.
Nr aktu prawnego
LVIII/370/23
Status
Obowiązujący
Lp: 88
Data podjęcia
2023-02-23
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy
Tytuł aktu
zmiana uchwały w sprawie nadania statutów jednostkom pomocniczym Gminy Dąbrówno – sołectwom.
Nr aktu prawnego
LVIII/369/23
Status
Obowiązujący
Lp: 89
Data podjęcia
2023-02-23
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dla dróg, których zarządcą jest Wójt Gminy Dąbrówno.
Nr aktu prawnego
LVIII/368/23
Status
Obowiązujący
Lp: 90
Data podjęcia
2023-02-23
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie gminy Dąbrówno na 2023 r.
Nr aktu prawnego
LVIII/367/23
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji