ˆ

Uchwały Rady Gminy

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 81
Data podjęcia
2022-09-14
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego – służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dąbrówno.
Nr aktu prawnego
L/321/22
Status
Obowiązujący
Lp: 82
Data podjęcia
2022-09-14
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego – służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dąbrówno.
Nr aktu prawnego
L/320/22
Status
Obowiązujący
Lp: 83
Data podjęcia
2022-09-14
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego – służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dąbrówno.
Nr aktu prawnego
L/319/22
Status
Obowiązujący
Lp: 84
Data podjęcia
2022-09-14
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość z dotychczasowym dzierżawcą oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy
Nr aktu prawnego
L/318/22
Status
Obowiązujący
Lp: 85
Data podjęcia
2022-09-14
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie gminy Dąbrówno na 2022 r.
Nr aktu prawnego
L/317/22
Status
Obowiązujący
Lp: 86
Data podjęcia
2022-09-14
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrówno na lata 2022-2035.
Nr aktu prawnego
L/316/22
Status
Obowiązujący
Lp: 87
Data podjęcia
2022-07-26
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Dąbrówno na rok szkolny 2022/2023.
Nr aktu prawnego
XLIX/315/22
Status
Zmieniony
Lp: 88
Data podjęcia
2022-07-26
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy i Wsi Dąbrówno dla działki ewidencyjnej nr 530/9, w obrębie geodezyjnym Dąbrówno, Gmina Dąbrówno.
Nr aktu prawnego
XLIX/314/22
Status
Obowiązujący
Lp: 89
Data podjęcia
2022-07-26
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego teren zlokalizowany w sąsiedztwie ul. Dworcowej oraz ul. Ostródzkiej, Gmina Dąbrówno
Nr aktu prawnego
XLIX/313/22
Status
Obowiązujący
Lp: 90
Data podjęcia
2022-07-26
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Ostródzkiego.
Nr aktu prawnego
XLIX/312/22
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji