ˆ

Uchwały Rady Gminy

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 61
Data podjęcia
2022-10-26
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Wójta Gminy Dąbrówno.
Nr aktu prawnego
LII/341/22
Status
Obowiązujący
Lp: 62
Data podjęcia
2022-10-26
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Wójta Gminy Dąbrówno
Nr aktu prawnego
LII/340/22
Status
Obowiązujący
Lp: 63
Data podjęcia
2022-10-26
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 1 sierpnia 2022 r. dotyczącej utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy
Nr aktu prawnego
LII/339/22
Status
Obowiązujący
Lp: 64
Data podjęcia
2022-10-26
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość z dotychczasowym najemcą oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy.
Nr aktu prawnego
LII/338/22
Status
Obowiązujący
Lp: 65
Data podjęcia
2022-10-26
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego w miejscowości Elgnowo, gm. Dąbrówno w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy.
Nr aktu prawnego
LII/337/22
Status
Obowiązujący
Lp: 66
Data podjęcia
2022-10-26
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zwrotu nieruchomości na rzecz Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.
Nr aktu prawnego
LII/336/22
Status
Obowiązujący
Lp: 67
Data podjęcia
2022-10-26
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie sprostowania omyłki w uchwale Nr XIV/112/04 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych w miejscowości Dąbrówno.
Nr aktu prawnego
LII/335/22
Status
Obowiązujący
Lp: 68
Data podjęcia
2022-10-26
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXVI/312/2010 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 27 sierpnia 2010 r. w sprawie zaliczenia ul. Dworcowej w Dąbrównie do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu.
Nr aktu prawnego
LII/334/22
Status
Obowiązujący
Lp: 69
Data podjęcia
2022-10-26
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy Dąbrówno z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023.
Nr aktu prawnego
LII/333/22
Status
Obowiązujący
Lp: 70
Data podjęcia
2022-10-26
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmiany regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw.
Nr aktu prawnego
LII/332/22
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji