ˆ

Uchwały Rady Gminy

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 71
Data podjęcia
2022-02-18
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy Dąbrówno, uczestniczących w działaniach ratowniczych lub szkoleniach organizowanych przez Państwową Straż Pożarną.
Nr aktu prawnego
XLIII/274/22
Status
Obowiązujący
Lp: 72
Data podjęcia
2022-02-18
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie gminy Dąbrówno na 2022 r.
Nr aktu prawnego
XLIII/273/22
Status
Obowiązujący
Lp: 73
Data podjęcia
2022-02-18
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrówno na lata 2022-2035.
Nr aktu prawnego
XLIII/272/22
Status
Obowiązujący
Lp: 74
Data podjęcia
2022-01-18
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty targowej.
Nr aktu prawnego
XLII/271/22
Status
Obowiązujący
Lp: 75
Data podjęcia
2022-01-18
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr ew. 129/1, 133/2, 135/2, 136, położonych w obrębie geodezyjnym Okrągłe, miejscowość Okrągłe, gmina Dąbrówno.
Nr aktu prawnego
XLII/270/22
Status
Obowiązujący
Lp: 76
Data podjęcia
2022-01-18
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie gminy Dąbrówno na 2022 r.
Nr aktu prawnego
XLII/269/22
Status
Obowiązujący
Lp: 77
Data podjęcia
2022-01-18
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrówno na lata 2022-2035.
Nr aktu prawnego
XLII/268/22
Status
Obowiązujący
Lp: 78
Data podjęcia
2021-12-29
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki ew. Nr 28/1 położonej w obrębie Osiekowo, miejscowości Osiekowo, gmina Dąbrówno.
Nr aktu prawnego
XLI/265/21
Status
Obowiązujący
Lp: 79
Data podjęcia
2021-12-20
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Dąbrówno uczestniczących w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę.
Nr aktu prawnego
XL/264/21
Status
Obowiązujący
Lp: 80
Data podjęcia
2021-12-20
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Lewałd Wielki w sąsiedztwie jeziora Dąbrowa Mała oraz części obrębu geodezyjnego Dąbrówno w sąsiedztwie Jezior Dąbrowa Mała oraz Okrągłe, Gmina Dąbrówno
Nr aktu prawnego
XL/263/21
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji