ˆ

Uchwały Rady Gminy

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 71
Data podjęcia
2022-10-26
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie gminy Dąbrówno na 2022 r.
Nr aktu prawnego
LII/331/22
Status
Obowiązujący
Lp: 72
Data podjęcia
2022-10-26
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrówno na lata 2022-2035.
Nr aktu prawnego
LII/330/22
Status
Obowiązujący
Lp: 73
Data podjęcia
2022-09-28
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie gminy Dąbrówno na 2022 r.
Nr aktu prawnego
LI/329/22
Status
Obowiązujący
Lp: 74
Data podjęcia
2022-09-28
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrówno na lata 2022-2035.
Nr aktu prawnego
LI/328/22
Status
Obowiązujący
Lp: 75
Data podjęcia
2022-09-14
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie przyznania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków na terenie Gminy Dąbrówno.
Nr aktu prawnego
L/327/22
Status
Obowiązujący
Lp: 76
Data podjęcia
2022-09-14
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zaliczenia dotychczasowej drogi powiatowej Nr 1224N Rumienica- Lewałd Wielki - dr. Nr 1255N (Dąbrówno) do kategorii dróg gminnych.
Nr aktu prawnego
L/326/22
Status
Obowiązujący
Lp: 77
Data podjęcia
2022-09-14
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zaliczenia dotychczasowej drogi powiatowej Nr 1268N Lewałd Wielki – dr. Nr 1255N do kategorii dróg gminnych.
Nr aktu prawnego
L/325/22
Status
Obowiązujący
Lp: 78
Data podjęcia
2022-09-14
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zaliczenia dotychczasowej drogi powiatowej Nr 1256N Dębień – Rumian- Lewałd Wielki do kategorii dróg gminnych.
Nr aktu prawnego
L/324/22
Status
Obowiązujący
Lp: 79
Data podjęcia
2022-09-14
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zaliczenia dotychczasowej drogi powiatowej Nr 1957N dr woj. Nr 537 Jagodziny – Lewałd Wielki do kategorii dróg gminnych.
Nr aktu prawnego
L/323/22
Status
Obowiązujący
Lp: 80
Data podjęcia
2022-09-14
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgodny na nabycie udziału w lokalu mieszkalnym oraz części działki gruntu przy ul. Ogrodowej, w miejscowości Dąbrówno, gm. Dąbrówno oraz uchylenia w całości Uchwały nr XXXVI/232/21 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 30 września 2021r.
Nr aktu prawnego
L/322/22
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji