ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Dąbrówno
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Uchwały Rady Gminy

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 41
Data podjęcia
2023-11-24
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości w miejscowości Lewałd Wielki, gm. Dąbrówno
Nr aktu prawnego
LXVIII/416/23
Status
Obowiązujący
Lp: 42
Data podjęcia
2023-11-24
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości w miejscowości Lewałd Wielki, gm. Dąbrówno
Nr aktu prawnego
LXVIII/415/23
Status
Obowiązujący
Lp: 43
Data podjęcia
2023-11-24
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028.
Nr aktu prawnego
LXVIII/414/23
Status
Obowiązujący
Lp: 44
Data podjęcia
2023-11-24
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028.
Nr aktu prawnego
XLVIII/413/23
Status
Obowiązujący
Lp: 45
Data podjęcia
2023-11-24
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie ustanowienia programu osłonowego w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028.
Nr aktu prawnego
XLVIII/412/23
Status
Obowiązujący
Lp: 46
Data podjęcia
2023-11-24
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/189/21 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków znajdujących się na terenie Gminy Dąbrówno
Nr aktu prawnego
LXVIII/411/23
Status
Obowiązujący
Lp: 47
Data podjęcia
2023-11-24
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie gminy Dąbrówno na 2023 r.
Nr aktu prawnego
LXVIII/410/23
Status
Obowiązujący
Lp: 48
Data podjęcia
2023-11-24
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrówno na lata 2023-2035.
Nr aktu prawnego
LXVIII/409/23
Status
Obowiązujący
Lp: 49
Data podjęcia
2023-11-30
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmiany budżetu gminy Dąbrówno na 2023 r.
Nr aktu prawnego
OR.0050.139.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 50
Data podjęcia
2023-10-27
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości w miejscowości Elgnowo, gm. Dąbrówno
Nr aktu prawnego
LXVII/408/23
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji