ˆ

Uchwały Rady Gminy

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 41
Data podjęcia
2023-01-30
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały Nr III/22/18 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 20 grudnia 2018r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
Nr aktu prawnego
LVII/361/23
Status
Obowiązujący
Lp: 42
Data podjęcia
2023-01-30
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały Nr III/23/18 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 20 grudnia 2018 r., w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023.
Nr aktu prawnego
LVII/360/23
Status
Obowiązujący
Lp: 43
Data podjęcia
2023-01-30
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie gminy Dąbrówno na 2023 r.
Nr aktu prawnego
LVII/359/23
Status
Obowiązujący
Lp: 44
Data podjęcia
2023-01-30
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrówno na lata 2023-2035.
Nr aktu prawnego
LVII/358/23
Status
Obowiązujący
Lp: 45
Data podjęcia
2022-12-28
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Wójta Gminy Dąbrówno.
Nr aktu prawnego
LVI/357/22
Status
Obowiązujący
Lp: 46
Data podjęcia
2022-12-28
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie gminy Dąbrówno na 2022 r.
Nr aktu prawnego
LVI/356/22
Status
Obowiązujący
Lp: 47
Data podjęcia
2022-12-28
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrówno na lata 2022-2035.
Nr aktu prawnego
LVI/355/22
Status
Obowiązujący
Lp: 48
Data podjęcia
2022-12-15
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie gminy Dąbrówno na 2022 r.
Nr aktu prawnego
LV/354/22
Status
Obowiązujący
Lp: 49
Data podjęcia
2022-12-15
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrówno na lata 2022-2035.
Nr aktu prawnego
LV/353/22
Status
Obowiązujący
Lp: 50
Data podjęcia
2022-12-06
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Dąbrówno na rok 2023.
Nr aktu prawnego
LIV/352/22
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji