ˆ

Uchwały Rady Gminy

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 51
Data podjęcia
2022-05-27
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie gminy Dąbrówno na 2022 r.
Nr aktu prawnego
XLVII/293/22
Status
Obowiązujący
Lp: 52
Data podjęcia
2022-05-27
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrówno na lata 2022-2035.
Nr aktu prawnego
XLVII/292/22
Status
Obowiązujący
Lp: 53
Data podjęcia
2022-05-27
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Dąbrówno z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok.
Nr aktu prawnego
XLVII/291/22
Status
Obowiązujący
Lp: 54
Data podjęcia
2022-05-27
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Dąbrówno za 2021 rok.
Nr aktu prawnego
XLVII/290/22
Status
Obowiązujący
Lp: 55
Data podjęcia
2022-05-27
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Dąbrówno.
Nr aktu prawnego
XLVII/289/22
Status
Obowiązujący
Lp: 56
Data podjęcia
2022-05-05
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie gminy Dąbrówno na 2022 r.
Nr aktu prawnego
XLVI/288/22
Status
Obowiązujący
Lp: 57
Data podjęcia
2022-05-05
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrówno na lata 2022-2035.
Nr aktu prawnego
XLVI/287/22
Status
Obowiązujący
Lp: 58
Data podjęcia
2022-04-20
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie gminy Dąbrówno na 2022 r.
Nr aktu prawnego
XLV/286/22
Status
Obowiązujący
Lp: 59
Data podjęcia
2022-04-20
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrówno na lata 2022-2035.
Nr aktu prawnego
XLV/285/22
Status
Obowiązujący
Lp: 60
Data podjęcia
2022-03-29
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki o nr ewidencyjnym 76 w obrębie 006 Jabłonowo, gmina Dąbrówno.
Nr aktu prawnego
XLIV/284/22
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji