ˆ

Uchwały Rady Gminy

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 51
Data podjęcia
2022-12-06
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia planów pracy komisji Rady gminy Dąbrówno na rok 2023.
Nr aktu prawnego
LIV/351/22
Status
Obowiązujący
Lp: 52
Data podjęcia
2022-12-06
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów jako dz. nr 242/1 położona w miejscowości Marwałd.
Nr aktu prawnego
LIV/350/22
Status
Obowiązujący
Lp: 53
Data podjęcia
2022-12-06
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia stawek za 1 kilometr przebiegu pojazdów, uwzględnianych przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców.
Nr aktu prawnego
LIV/349/22
Status
Obowiązujący
Lp: 54
Data podjęcia
2022-12-06
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dąbrówno na 2023 r.
Nr aktu prawnego
LIV/348/22
Status
Obowiązujący
Lp: 55
Data podjęcia
2022-12-06
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrówno na lata 2023-2035
Nr aktu prawnego
LIV/347/22
Status
Obowiązujący
Lp: 56
Data podjęcia
2022-12-06
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
Nr aktu prawnego
LIV/346/22
Status
Obowiązujący
Lp: 57
Data podjęcia
2022-12-06
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie gminy Dąbrówno na 2022 r.
Nr aktu prawnego
LIV/345/22
Status
Obowiązujący
Lp: 58
Data podjęcia
2022-12-06
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrówno na lata 2022-2035.
Nr aktu prawnego
LIV/344/22
Status
Obowiązujący
Lp: 59
Data podjęcia
2022-11-09
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie gminy Dąbrówno na 2022 r.
Nr aktu prawnego
LIII/343/22
Status
Obowiązujący
Lp: 60
Data podjęcia
2022-11-09
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrówno na lata 2022-2035.
Nr aktu prawnego
LIII/342/22
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji