ˆ

Uchwały Rady Gminy

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 31
Data podjęcia
2023-02-23
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego – służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dąbrówno.
Nr aktu prawnego
LVIII/371/23
Status
Obowiązujący
Lp: 32
Data podjęcia
2023-02-23
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dąbrówno na 2023 rok”.
Nr aktu prawnego
LVIII/370/23
Status
Obowiązujący
Lp: 33
Data podjęcia
2023-02-23
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy
Tytuł aktu
zmiana uchwały w sprawie nadania statutów jednostkom pomocniczym Gminy Dąbrówno – sołectwom.
Nr aktu prawnego
LVIII/369/23
Status
Obowiązujący
Lp: 34
Data podjęcia
2023-02-23
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dla dróg, których zarządcą jest Wójt Gminy Dąbrówno.
Nr aktu prawnego
LVIII/368/23
Status
Obowiązujący
Lp: 35
Data podjęcia
2023-02-23
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie gminy Dąbrówno na 2023 r.
Nr aktu prawnego
LVIII/367/23
Status
Obowiązujący
Lp: 36
Data podjęcia
2023-02-23
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrówno na lata 2023-2035.
Nr aktu prawnego
LVIII/366/23
Status
Obowiązujący
Lp: 37
Data podjęcia
2023-01-30
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Osłonowego „ Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023
Nr aktu prawnego
LVII/365/23
Status
Obowiązujący
Lp: 38
Data podjęcia
2023-01-30
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości obręb geodezyjny Wądzyń, gm. Dąbrówno
Nr aktu prawnego
LVII/364/23
Status
Obowiązujący
Lp: 39
Data podjęcia
2023-01-30
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości w miejscowości Wierzbica gm. Dąbrówno
Nr aktu prawnego
LVII/363/23
Status
Obowiązujący
Lp: 40
Data podjęcia
2023-01-30
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenie zgody na zbycie lokalu mieszkalnego oraz części działki grunt przy ul. Ogrodowej, w miejscowości Dąbrówno, gm. Dąbrówno
Nr aktu prawnego
LVII/362/23
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji