ˆ

Uchwały Rady Gminy

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 31
Data podjęcia
2022-07-26
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego teren zlokalizowany w sąsiedztwie ul. Dworcowej oraz ul. Ostródzkiej, Gmina Dąbrówno
Nr aktu prawnego
XLIX/313/22
Status
Obowiązujący
Lp: 32
Data podjęcia
2022-07-26
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Ostródzkiego.
Nr aktu prawnego
XLIX/312/22
Status
Obowiązujący
Lp: 33
Data podjęcia
2022-07-26
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie przejęcia od Powiatu Ostródzkiego zadania publicznego zarządzania odcinkiem drogi powiatowej 1259N
Nr aktu prawnego
XLIX/311/22
Status
Obowiązujący
Lp: 34
Data podjęcia
2022-07-26
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie przejęcia od Powiatu Ostródzkiego drogi powiatowej nr 1268N i zaliczenia jej do kategorii dróg gminnych
Nr aktu prawnego
XLIX/310/22
Status
Obowiązujący
Lp: 35
Data podjęcia
2022-07-26
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie przejęcia od Powiatu Ostródzkiego drogi powiatowej nr 1224N i zaliczenia jej do kategorii dróg gminnych.
Nr aktu prawnego
XLIX/309/22
Status
Obowiązujący
Lp: 36
Data podjęcia
2022-07-26
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie przejęcia od Powiatu Ostródzkiego drogi powiatowej nr 1256N i zaliczenia jej do kategorii dróg gminnych
Nr aktu prawnego
XLIX/308/22
Status
Obowiązujący
Lp: 37
Data podjęcia
2022-07-26
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie przejęcia od Powiatu Ostródzkiego części drogi powiatowej nr 1957N i zaliczenia jej do kategorii dróg gminnych
Nr aktu prawnego
XLIX/307/22
Status
Obowiązujący
Lp: 38
Data podjęcia
2022-07-26
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/53/19 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Dąbrówno.
Nr aktu prawnego
XLIX/306/22
Status
Obowiązujący
Lp: 39
Data podjęcia
2022-07-26
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie gminy Dąbrówno na 2022 r.
Nr aktu prawnego
XLIX/305/22
Status
Obowiązujący
Lp: 40
Data podjęcia
2022-07-26
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrówno na lata 2022-2035
Nr aktu prawnego
XLIX/304/22
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji