ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Dąbrówno
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Uchwały Rady Gminy

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 21
Data podjęcia
2024-01-29
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały Nr LXVII/407/23 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 27 października 2023 r. w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy Dąbrówno z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024
Nr aktu prawnego
LXX/435/24
Status
Obowiązujący
Lp: 22
Data podjęcia
2024-01-29
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie powołania zespołu do wydania opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników
Nr aktu prawnego
LXX/437/24
Status
Obowiązujący
Lp: 23
Data podjęcia
2024-01-29
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia zasad przyznawania i określenia wysokości diet przysługujących Radnym Rady Gminy Dąbrówno oraz określenia sposobu naliczania i wysokości należności wypłacanych radnym z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych na obszarze kraju
Nr aktu prawnego
LXX/436/24
Status
Obowiązujący
Lp: 24
Data podjęcia
2024-01-29
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie gminy Dąbrówno na 2024 r.
Nr aktu prawnego
LXX/434/24
Status
Obowiązujący
Lp: 25
Data podjęcia
2023-12-15
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia planów pracy komisji Rady gminy Dąbrówno na rok 2024
Nr aktu prawnego
LXIX/432/23
Status
Obowiązujący
Lp: 26
Data podjęcia
2023-12-15
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Dąbrówno na rok 2024.
Nr aktu prawnego
LXIX/431/23
Status
Obowiązujący
Lp: 27
Data podjęcia
2023-12-15
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia stawki opłaty adiacenckiej.
Nr aktu prawnego
LXIX/430/23
Status
Obowiązujący
Lp: 28
Data podjęcia
2023-12-15
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie przyznania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków na terenie Gminy Dąbrówno
Nr aktu prawnego
LXIX/429/23
Status
Obowiązujący
Lp: 29
Data podjęcia
2023-12-15
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dąbrówno na 2024 r.
Nr aktu prawnego
LXIX/428/23
Status
Zmieniony
Lp: 30
Data podjęcia
2023-12-15
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrówno na lata 2024-2040
Nr aktu prawnego
LXIX/427/23
Status
Zmieniony

Nawigacja między stronami listy informacji